ரத சப்தமி பீஷம அஷ்டமி மந்திரங்கள்

தலையில் மூன்று எருக்கு இலைகளுடன சிறிது அக் ஷ தை சேர்த்து ஸ்நானம் செய்யவும்.
ஸ்னானம் செய்யும்போது சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகங்கள்.

Advertisements

ரத சப்தமி மந்திரங்கள்.

தலையில் மூன்று எருக்கு இலைகளுடன(, தோ ளில் இரண்டு, பாதத்தில் இரண்டு) சிறிது அக் ஷ தை சேர்த்து ஸ்நானம் செய்யவும்.

“மொத்தம் ஏழு எருக்கு இலைகள்.

ஸ்னானம் செய்யும்போது சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகங்கள்.

1.ஸப்த ஸப்திப்ரியே ! தே3வி! ஸப்த லோகைக பூஜிதே!
ஸப்த ஜன்மார்ஜிதம் பாபம் ஹர ஸப்தமி ! ஸத்வரம்

2.யத்3 யத் கர்ம க்ருதம் பாபம் மயா ஸப்தஸு ஜன்மஸு
தன்மே ரோக3ம் ச கம் ச மாகரீ ஹந்து ஸப்தமீ

3.நௌமி ஸப்தமி ! தேவி ! த்வாம் ஸப்தலோகைக மாதரம்
ஸப்தா(அ)ர்க்க பத்ர ஸ்னானேன மம பாபம் வ்யபோஹய!

(1) ஏழுகுதிரைகள்பூட்டிய தேருடன்கூடிய ஸூர்யனின்ப்ரியமான தேவியே! ஏழு உலகங்காளாலும் பூஜிக்கப்படுபவளே! ஹேஸப்தமிதேவி! ஏழு ஜன்மங்களில் நான் ஸேகரித்துள்ள பாபங்களை விரைவாக அபஹரித்துக்கொள்.

(2) மகர(தை)மாத ஸப்தமியே!, என்னால் முன் ஏழு ஜன்மங்களிலும் செய்யப்பட்ட (1,முன்பிறவி,2,இந்த பிறவி, 3,மனது, 4,உடல், 5,வாக்கு, 6,அறிந்து செய்தது, 7,அறியாமல்செய்தது என) ஏழுவிதமான பாபங்களால்ஏற்படப்போகும் நோயிலிருந்தும், துன்பங்களிலிருந்தும் என்னை விடுவிப்பாயாக.

(3) ஹே ஸப்தமி தேவியே! ஏழுலகங்களுக்கும் தாயாரான உன்னை வணங்கு கிறேன். ஏழு எருக்க இலைகளால் நான் செய்யும் ஸ்னானத்தால் எனது பாபத்தை போக்கி அருள் புரிவாயாக.

இவ்வாறு ச்லோகம் சொல்லி ஸ்னானம் செய்து விட்டு வஸ்த்ரம் உடுத்திகொண்டு

ரதஸப்தமீ ஸ்நானாங்கம் அர்க்ய ப்ரதானம் கரிஷ்யே என்று ஸங்கல்பம் கூறிகொண்டு

ஸப்த ஸப்தி ரதா2ரூட4 ! ஸப்தலோக ப்ரகாக !
தி3வாகர ! க்3ருஹாணார்க்4யம் ஸப்தம்யாம் ஜ்யோதிஷாம் பதே !

தி3வாகராய நம: இத3மர்க்4யம், இதமர்க்4யம்,இதமர்க்4யம்,

ஏழுகுதிரை பூட்டிய தேரில் அமர்ந்திருப்பவரே ! ஏழு உலகங்களுக்கும் ஒளியளிப்பவரே ! ஹே திவாகர ! நக்ஷத்ரமண்டலங்களுக்குத்தலைவரே ! ரதஸப்தமியன்று என்னால் தரப்படும் இந்த அர்க்ய (ஜல)த்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

என்னும் மந்த்ரம் சொல்லி சுத்தமான தீர்த்தத்தால் ஸூர்யனுக்கு மூன்று முறை அர்க்யம் தர வேண்டும்.

மேலும் இன்று வைவஸ்வத மன்வாதி புண்யகாலமாகையால் பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்பவர்கள் இன்று வைவஸ்வத மன்வாதி புண்யகாலே என்று கூறி முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணமும் செய்யவேண்டும்.

இன்று செய்யப்படும் தானங்கள் அளவற்ற பலனைத்தரும் .ஆகவே சக்திக்குத் தக்கவாறு ஏழைகளுக்கு தானங்களையும் செய்யலாம்.

பீஷ்மாஷ்டமீ Bheeshma Ashtamee Tharpana Mantra:

பீஷ்ம: என்றால் பயங்கரம் எனப்பொருள், யாரும் செய்ய இயலாததான தான் இறுதிவரை விவாஹமே செய்து கொள்ளமாட்டேன் என்று (தனது தந்தை ந்தனு மஹாராஜாவுக்காக) பயங்கரமான உறுதிமொழியை ஏற்றதால் தேவவிரதர் என்னும் இவருக்கு பீஷ்மர் என்னும் பெயர் ஏற்பட்டது,

சிறந்த தர்மாத்மாவும், சிறந்த வில்லாளியுமான பீஷ்மர் இறுதிவரை ப்ருஹ்மசாரியாகவே வாழ்ந்துகுருக்ஷேத்ரப்போரில் போரிட்டு , உத்தராயணம் (தை மாதம்) பிறந்தபிறகு அஷ்டமி திதியில் மோக்ஷத்தை அடைந்தார். இந்த நன்நாள் தான் பீஷ்மாஷ்டமீ.

மிகச்சிறந்த மஹாபுருஷரான பீஷ்மாசாரியருக்கு இவ்வுலகில் பிறந்த அனைவரும் இன்று ஜலத்தால் அர்க்யம் தரவேண்டும் என்கிறது சாஸ்த்ரம். ஆகவே விவாஹமானவர்கள், மற்றும் ப்ருஹ்மசாரிகள் ஆகிய அனைவரும் (தந்தையுள்ளவரும் கூட) இன்று காலை முறையாக ஸ்னானம் மற்றும் நித்யகர்மாக்களை முடித்துவிட்டு (காலை 6.30 முதல் 8.20 மணிக்குள்) பீஷ்மருக்கு கீழ்கண்டவாறு அர்க்யம் தர வேண்டும்.கிழக்கு நோக்கி அமர்ந்து கொண்டு

பீஷ்மாஷ்டமீ புண்யகாலே பீஷ்ம தர்பணம் கரிஷ்யே என ஸங்கல்பம் செய்து கொள்ளவும். பிறகு பூணூலை நிவீதியாக (மாலையாக)போட்டுக்கொண்டு, த்த ஜலத்தால் (எள்ளுகலக்காமல்) இரண்டு கைகள் நிறைய ஜலம் எடுத்துக்கொண்டு கீழ்கண்ட ச்லோகம் சொல்லி பீஷ்மருக்கு அர்க்கியம் தரவேண்டும்.

பீ4ஷ்ம: ந்தநவோ வீர: ஸத்யவாதீ3 ஜிதேந்திரிய:
ஆபி4 ரத்பி4 ரவாப்நோது புத்ர பௌத்ரோசிதாம் க்ரியாம் பீ4ஷ்மாய நம: இத3 மர்க்4யம்

சந்தனு மஹாராஜாவின் புதல்வரும், மிகச்சிறந்த வீரரும்,எப்பொழுதும் ஸத்யத்தையே பேசுபவரும், ஐந்து இந்த்ரியங்களையும் (புலன்களை) ஜயித்தவருமான பீஷ்மர்,இந்த அர்க்யஜலங்களால், புத்ரன் பௌத்ரன் (மகன் பேரன்)ஆகியவர்களால் முறைப்படி செய்யப்பட்ட ச்ராத்தம் தர்பணம் ஆகிய பித்ருகார்யங்களால் ஏற்படும் த்ருப்தியை அடையட்டும். (1)
வையாக்4ர பாத கோ3த்ராய ஸாங்க்ருத்ய ப்ரவராய ச
அபுத்ராய த3தா3ம்யர்க்4யம் ஸலிலம் பீ4ஷ்மவர்மணே பீ4ஷ்மாய நம: இத3மர்க்4யம்

வ்யாக்ரபாத மஹர்ஷியின் குலத்தில் பிறந்தவரும், ஸங்க்ருதி மஹர்ஷியின் வழி வந்தவரும், (தந்தைக்காக விவாஹமே செய்துகொள்ளாமல் இருந்ததால்) புத்ரனில்லாதவருமான,பீஷ்ம வர்ம மஹாராஜாவுக்கு இந்த அர்க்ய ஜலத்தைத் தருகிறேன்.2)

3ங்காபுத்ராய ந்தாய ந்தநோ: ஆத்மஜாய ச
அபுத்ராய த3தா3ம்யர்க்4யம் ஸலிலம் பீ4ஷ்ம வர்மணே
பீ4ஷ்மாய நம: இத3மர்க்4யம், அநேன அர்க்4ய ப்ரதா3னேன பீ4ஷ்ம:ப்ரீயதாம்

கங்காதேவியின் புதல்வரும், சாந்த வடிவானவரும், ஸந்தனுமஹாராஜாவின் தவப்புதல்வரும், அபுத்ரருமான பீஷ்மாசார்யருக்கு இந்த தூய ஜலத்தால் அர்க்யத்தை ஸமர்பிக்கிறேன், என்னால் தரப்பட்ட இந்த மூன்று அர்க்ய ஜலத்தால் பீஷ்ம மஹாராஜா த்ருப்தியை அடையட்டும். (3)

இவ்வாறு முறையாக பீஷ்மருக்கு அர்க்யம் தருவதால் பீஷ்மாசார்யரின் அருளால் அனைத்து நோயும் விலகி நீண்ட ஆயுளும், ஆரோக்யமும், நல்ல ஸந்ததியும், ஸத்யத்தில் பிடிப்பும் ஏற்படும் என்கிறது சாஸ்த்ரம், ஆகவே இந்த நன்நாளில் நாமும் பீஷ்மரை மனதால் நினைத்து அவருக்குஅர்க்யம் தந்து நன்மையடைவோம்.

Meaning Of Asrama Hinduism Four Stages of Life

This is the meaning of the term Asrama used in Hindu texts, including the Vedas, Bhagavad Gita.

This is the term used along with Varna as Varnasrama Dharma.

While Varna addresses Dispositions of individuals in general, Asrama denotes the stage at which the individual finds himself in Life.


One goes through Life.

IT is a dynamic process, where the environment changes, relationships are acquired, lost, brushed aside, wealth earned lost and retrieved.

One is after something and after acquiring it he loses interest in it, be it things people or relationships.

Man hopes, despairs and hopes.

Values change, both individually and at the social level constantly.

Though born alone and shall depart alone, one acquires Name, Fame and Relationships,

Only to Go alone, finally.

In the process, one changes and his position undergoes change.

If one were to classify these changes broadly to accommadate people of all Races, Religions, Faiths, Economic and social status, one can suggest ways to realize the Reality or God.

For realization is by the Individual and hence it depends on his Dispositions, Varna Character.

Your disposition towards things change as your Station or position in your changes.

No one remains the same from Birth to Death.

IT is the Universal Law.

Change.

If you do not change, you perish.

IT is Survival of the fittest and adaptation to circumstances and environment.

As one’s attitude to things and people change with changing circumstances, one has to take into account this while suggesting means to realize Self, Really or God.

Hinduism classifies Stages, Stations of one’s Life.

Irrespective of one’s Race color, Religion, Economic Status, one has to go through the following stages.

Brahmachari a, the Celibate State, Stage,

Gruhastha, Married Stage,

Vanaprastha, Retired Life and

Sanyasa, The Stage of Renunciation.

These are the four stages of Man.

Each stage has its specialities.

Accordingly each stage has been prescribed a method for Realization og Self, God.

These stages are called Asrama.

Asrama means a place one takes refuge in.

IT also means Station.

That is a status or stage in one’s Life.

This is the meaning of the term Asrama used in Hindu texts, including the Vedas, Bhagavad Gita.

This is the term used along with Varna as Varnasrama Dharma.

While Varna addresses Dispositions of individuals in general, Asrama denotes the stage at which the individual finds himself in Life.

Safe Sturdy Stylish Savvy Hexa Car


Tata Motors have soft launched their latest Passenger vechicle ,Hexa during the last week of December 2016.

The launch was through an event between 23 and 25 December.

As an Invitee representing Indiblogger,the Indian Blogging community, I attended the event at White Orchids,adjacent to Manyata Business Park,Nagvara,Bangalore on 24 December.


If one were to look at the car once wishes to buy in terms of safety,style,comfort and performance,the Hexa fits the bill.

Sturdy to look at without being monstrous or ugly,the Hexa has an important feature that allows one the luxury of not closing the eyes while the car is climbing up or swerves.


The Hexa drives uphill with least distance clearence ,effortlessly with excellent road grip.

The car goes up upto  31 degrees inclination with least discomfort.
As the car swerves one does not feel the strain for the Hexa moves at angle of 40 degrees.

And there is good road grip.

As a layman not versed in car mechanics or skills in driving, I can assert that one does not get jittery during these manevoures.

And these manevoures are common on Indian roads.

Well,  I get jittery, my son and son in law tell me not to close my eyes,especially when I sit in the front seat.

The legroom and head clearance in the car is quite comfortable and one need not twist and turn to be seated.

Seven seats ensure a family can travel in comfort.

Another area while traveling in car is the worry of potholes and stagnant water.

With a clearence of 400 units against a normal 220, the Hexa does not get bogged down by slush.

And the pothole shocks are barely noticed.

For the comfort seekers,the interior is rich without being gaudy.

With options of 4 to 10speakers,Tweeters,subwoffer,the music lovers can enjoy.

And phone facility.

For the driver, one has  optional Driver Information System(DIS).

Fiur Driving Modes,

Auto,Comfort,Dynamic and Rough Road.

Reversing sensors ensure smooth reversing.

And it is Diesel powered.

Mileage is said to be around 14 km per liter in city and 17.6 in Highways.

 

Expected date of launch, Mid January 2017.

Tata Hexa Specifications

Length x Width x Height 4788 x 1903 x 1791 mm
Kerb Weight -NA-
Wheel Type and Size 19 inch alloys
Ground Clearance 200 mm
Engine Type/ Displacement 2.2 litre Varicor Diesel / Varicor 400 Diesel
Power 150 PS/156 PS
Torque 320 Nm/400 Nm
Transmission (Gearbox) 5 Speed Manual/ 6 speed Manual and 6 speed Auto
Mileage 12-15 KMPL (estimated)
Four Wheel Drive Yes
Air Conditioner Type Automatic Climate Control
Power Windows Yes (4)
Central Locking Yes
Steering Audio Controls Yes
Audio System Yes (Touchscreen)
Airbags Yes (6)
ABS Yes

Seen above are the official Tata Hexa specifications. The engine in the Tata Hexa is the familiar 2.2 litre VARICOR 320 and VARICOR 400 diesel motors. The more powerful motor produces 154 bhp and 400 Nm torque. These engines also power the Tata Safari Storme. The top models of Hexa will be available with either a 6-speed manual or a 6-speed automatic transmission. A torque on demand four-wheel drive system will be available on the top-end variant.

 

Guesstimate of price.

Tata Hexa Price in India

Tata Hexa XE 4×2 MT Rs 11.99 Lakh
Tata Hexa XM 4×2 MT Rs 14.43 Lakh
Tata Hexa XT 4×2 MT Rs 16.70 Lakh
Tata Hexa XT 4×4 MT Rs 17.70 Lakh
Tata Hexa XMA 4×2 AT Rs 16.45 Lakh
Tata Hexa XMA 4×4 AT Rs 17.50 Lakh
Tata Hexa XTA 4×2 AT Rs 17.75 Lakh

 

For more, visit the first link or you may download Tata Hexa mobile application at Google play.

http://hexa.tatamotors.com

http://www.carblogindia.com/tata-hexa-price-launch-review/

 

Twenty Four Rishis Of Gayatri One For Each Syllable

Now, who are the Rishis of the Gayatri Mantra and the Chief Rishi who released the Gayatri Mantra?

The Rishi who revealed the Gayatri Mantra is Sage Visvamitra.

The Rishis, according the Nyasa we recite for the Gaytri are seven in number..

They are,

Atri,

Bhrigu,


 I have written on the Gayatri Mantra, the most sacred of the Mantras of Hindus, quite a few articles,

Gayatri Mantra.jpg
The Gayatri Mantra.

its efficacy in realizing The Reality and its effect in warding off evil and its power to sharpen the Intellect and bestowing Prosperity.

I have also written about the number of letters in the Gayatri Mantra.

Based on Intonation the Gayatri Mantra has Twenty our letters

Now, who are the Rishis of the Gayatri Mantra and the Chief Rishi who released the Gayatri Mantra?

The Rishi who revealed the Gayatri Mantra is Sage Visvamitra.

The Rishis, according the Nyasa we recite for the Gaytri are seven in number..

They are,

Atri,

Bhrigu,

Kutsa,

Vasishta,

Gautama,

Kasyapa and

Angirasa.

But the Devi  Bhagvatham states there are twenty our Rishis

The Risis, in due order, are

(1) Vâma Deva,

(2) Attri,

(3) Vas’istha

,(4) S’ukra,

(5) Kanva,

(6) Parâs’ara,

(7)  Vis’vamitra,

(8) Kapila,

(9) S’aunaka,

(10) Yâjñavalkya,

(11) Bharadvâja,

(12) Jamadagni,

(13) Gautama,

(14) Mudgala,

(15) Vedavyâsa,

(16) Lomas’a,

(17) Agastya,

(18) Kaus’ika,

(19) Vatsya,

(20) Pulastya,

(21) Mânduka,

(22)  Durvâsâ,

(23) Nârada and

(24) Kas’yapa.

( 12th Book,Chapter I, Slokas 1 to 7)

It may be noted that one Rishi seems to have been assigned to One tone(for one syllable)

And Agastya seem to find a place a well.

There is Kausika, apart from Viswamitra.

Viswamitra was known as Kausika when he was a King.

I am checking on this Kausika as I feel he is another Rishi.

Reference and citation.

 Devi Bhagavtham

Sri Rudra Shiva Trisati Sanskrit Kannada Tamil Text

There are Eight forms of Shiva Sahasranama, One Dasa Sahasranama(10,000 names),and a Rudra Trisati.

There seems to be no Trisati for Shiva.

The Rudra Trisati is from the Rudram.

It is a different form of Sri Rudra recital.


Though the Vedas do not directly speak of Shiva,He is referred to in Sri Rudram, addressed to Rudra, a manifestation, aspect of Shiva and Shiva’s name is kept in the middle of Sri Rudram.

There are Eight forms of Shiva Sahasranama, One Dasa Sahasranama(10,000 names),and a Rudra Trisati.

Lord Shiva seated.jpg
Lord Shiva seated in Yoga Posture

There seems to be no Trisati for Shiva.

Trisati is 300 names.

As Rudra is a form of Shiva, Rudra Trisati is used as Shiva Trisati

The Rudra Trisati is from the Rudram.

It is a different form  of Sri Rudra recital.

I am providing Devanagari, Kannada and Tamil versions of the Rudra Trisari

Rudra Trisati.

 

.. shrirudranaama trishati ..
namo\` hira\'Nyabaahave\` nama\'H . senaa\`nye\' nama\'H . 
di\`shaaM ca\` pata\'ye\` nama\'H . namo\' vR^i\`kshebhyo\` nama\'H . 
hari\'keshebhyo\` nama\'H . pa\`shuu\`naaM pata\'ye\` nama\'H . 
nama\'H sa\`spi~nja\'raaya\` nama\'H . tvishhii\'mate\` nama\'H . 
pa\`thii\`naaM pata\'ye\` nama\'H . namo\' babhlu\`shaaya\` nama\'H . 
vi\`vyaa\`dhine\` nama\'H . annaa\'naa\`M pata\'ye nama\'H . 
namo\` hari\'keshaya\` nama\'H . u\`pa\`vii\`tine\` nama\'H . 
pu\`shhTaaNa\`M pata\'ye nama\'H . namo\' bha\`vasya\' he\`tyai nama\'H . 
jaga\'taa\`M pata\'ye\` nama\'H . namo\' ru\`draayaa\` nama\'H . 
aa\`ta\`taa\`vine\` nama\'H . kshetraa\'Naa\`M pata\'ye\` nama\'H . 
nama\"H suu\`taaya\` nama\'H . aha\'ntyaaya\` nama\'H . 
vanaa\'naa\`M pata\'ye\` nama\'H . namo\` rohi\'taaya\` nama\'H . 
stha\`pata\'ye nama\'H . vR^i\`kshaaNa\`M pata\'ye\` nama\'H . 
namo\' ma\`ntriNe\` nama\'H . vaa\`Ni\`jaaya\` nama\'H . 
kakshhaa\'Na\`M pata\'ye nama\'H . namo\' bhuva\`Mtaye\` nama\'H . 
vaa\`ri\`va\`skR^i\`taaya\` nama\'H . oshha\'dhiinaa\`M pata\'ye\` nama\'H . 
nama\' u\`ccairgho\'shhaaya\` nama\'H . aa\`kra\`ndaya\'te_ nama\'H . 
pa\`ttii\`naam pata\'ye\` nama\'H . nama\'H kR^itsnavii\`taaya\` nama\'H . 
dhaava\'te\` nama\'H . satva\'naa\`M pata\'ye\` nama\'H ..

nama\`H saha\'maanaa\`ya nama\'H . ni\`vyaa\`dine\` nama\'H . 
aa\`vyaa\`dhinii\'naa\`M pata\'ye\` nama\'H . nama\'H kaku\`bhaaya\` nama\'H . 
ni\`shha\`~NgiNe\` nama\'H . ste\`naanaa\`M pata\'ye\` nama\'H . 
namo\' nishha\`~NgiNe\` nama\'H . i\`shhu\`dhi\`mate\` nama\'H . 
taska\'raaNaa\`M pata\'ye\` nama\'H . namo\` va~nca\'te\` nama\'H . 
pa\`ri\`va~nca\'te\` nama\'H . staa\`yuu\`naaM\` pata\'ye\` nama\'H . 
namo\' nice\`rave\` nama\'H . pa\`ri\`ca\`raaya\` nama\'H . 
ara\'Nyaanaa\`M pata\'ye\` nama\'H . nama\'H sR^ikaa\`vibhyo\` nama\'H . 
jighaa{\m+}\'sadbhyo\` nama\'H . mu\`shhNa\`taaM pata\'ye\` nama\'H . 
namo\'.asi\`madbhyo\` nama\'H . nakta\`Mcara\'dbhyo\` nama\'H . 
pra\`kR^i\`ntaanaa\`M pata\'ye\` nama\'H . nama\' ushhNii\`shhine\' nama\'H . 
gi\`ri\`ca\`raaya\' nama\'H . ku\`lu\`~ncaanaa\`M pata\'ye\` nama\'H . 

nama\` ishhu\'madbhyo nama\'H . dha\`nvaa\`vibhya\'shca nama\'H . vo\` nama\'H . 
nama\' aatanvaa\`nebhyo\' . pra\`ti\`dadhaa\'nebhyashca nama\'H . vo\` nama\'H .
nama\' aa\`yacCha\'dbhyo\` nama\'H . vi\`sR^i\`jadbhya\'shca\` nama\'H . vo\` nama\'H .
namo.asya\'dbhyo\` nama\'H . vidhya\'dbhyashca\` nama\'H . vo\` nama\'H .
nama\` aasii\'nebhyo\` nama\'H . shayaa\'nebhyashca\` nama\'H . vo\` nama\'H .
nama\'H sva\`padbhyo\` nama\'H . jaagra\'dbhyashca\` nama\'H . vo\` nama\'H .
nama\`stishhTha\'dbhyo\` nama\'H . dhaava\'dbhyashca\` nama\'H . vo\` nama\'H .
nama\'ssa\`bhaabhyo\` nama\'H . sa\`bhaapa\'tibhyashca nama\'H . vo\` nama\'H .
namo\` ashve\''bhyo\` nama\'H . ashva\'patibhyashca\` nama\'H . vo\` nama\'H . 

nama\' aavya\`dhinii\'bhyo\` nama\'H . vi\`vidhya\'ntiibhyashca\` nama\'H . 
vo\` nama\'H . nama\` uga\'Naabhyo\' nama\'H . tR^i\`{\m+}\`ha\`tiibhya\'shca\` nama\'H . 
vo\` nama\'H . namo\' gR^i\`tsebhyo\' nama\'H . gR^i\`tsapa\'tibhyashca\` nama\'H . 
vo\` nama\'H . namo\` vraate\''bhyo\` nama\'H . vraata\'patibhyashca\` nama\'H . 
vo\` nama\'H . namo\' ga\`Nebhyo\' nama\'H . ga\`Napa\'tibhyashca\` nama\'H . vo\` nama\'H .

namo\` viruu\'pebhyo\` nama\'H . vi\`shvaru\'pebhyashca nama\'H . vo\` nama\'H . 
namo\' ma\`hadbhyo\` nama\'H . kshu\`lla\`kebhya\'shca\` nama\'H . vo\` nama\'H .
namo\' ra\`thibhyo\' nama\'H . a\`ra\`thebhya\'shca\` nama\'H . vo\` nama\'H . 
namo\` rathe\''bhyo\` nama\'H . ratha\'patibhyashca\` nama\'H . vo\` nama\'H .
nama\`ssenaa\''bhyo\` nama\'H . se\`na\`nibhya\'shca\` nama\'H . vo\` nama\'H . 
nama\'H ksha\`ttR^ibhyo\` nama\'H . saM\`gra\`hii\`tR^ibhya\'shca\` nama\'H . vo\` nama\'H . 
nama\`staksha\'bhyo\` nama\'H . ra\`tha\`kaa\`rebhya\'shca\` nama\'H . vo\` nama\'H . 
nama\`H kulaa\'lebhyo\` nama\'H . ka\`rmaare\''bhyashca\` nama\'H . vo\` nama\'H . 
nama\'H pu.n\`jishhTe\''bhyo\` nama\'H . ni\`shhaa\`debhya\'shca\` nama\'H . vo\` nama\'H . 
nama\' ishhu\`kR^idbhyo\` nama\'H . dha\`nva\`kR^idbhya\'shca\` nama\'H . vo\` nama\'H .
namo\' mR^iga\`yubhyo\` nama\'H . shva\`nibhya\'shca\` nama\'H . vo\` nama\'H . 
nama\`H shva\'bhyo\` nama\'H . shvapa\'tibhyashca\` nama\'H . vo\` nama\'H 

namo\' bha\`vaaya\' cha\` nama\'H . ru\`draaya\' cha\` nama\'H . 
nama\'shsha\`rvaaya\' cha\` nama\'H . pa\`shu\`pata\'ye cha\` nama\'H .
namo\` niila\'griivaaya cha\` nama\'H . shi\`ti\`kaNThaa\'ya cha\` nama\'H . 
nama\'H kapa\`rdine\' cha\` nama\'H . vyu\'ptakeshaaya cha\` nama\'H .
nama\'ssahasraa\`kshaaya\' cha\` nama\'H . sha\`tadha\'nvane cha\` nama\'H . 
namo\' giri\`shaaya\' cha\` nama\'H . shi\`pi\`vi\`shhTaaya\' cha\` nama\'H .
namo\' mii\`DhushhTa\'maaya cha\` nama\'H . ishhu\'mate cha\` nama\'H . 
namo\'' hra\`svaaya\' cha\` nama\'H . vaa\`ma\`naaya\' cha\` nama\'H .
namo\' bR^iha\`te cha\` nama\'H . varshhii\'yase cha\` nama\'H . 
namo\' vR^i\`ddhaaya\' cha\` nama\'H . saM\`vR^idhva\'ne cha\` nama\'H . 
namo\` agri\'yaaya cha\` nama\'H . pra\`tha\`maaya\' cha\` nama\'H . 
nama\' aa\`shave\' cha\` nama\'H . a\`ji\`raaya\' cha\` nama\'H .
nama\`H shiighri\'yaaya cha\` nama\'H . shiibhyaa\'ya cha\` nama\'H . 
nama\' uu\`rmyaa\'ya cha\` nama\'H . a\`va\`sva\`nyaa\'ya cha\` nama\'H . 
nama\'H strota\`syaa\'ya cha\` nama\'H . dviipyaa\'ya cha\` nama\'H .

namo\'' jye\`shhThaaya\' cha\` nama\'H . ka\`ni\`shhThaaya\' cha\` nama\'H . 
nama\'H puurva\`jaaya\' cha\` nama\'H . a\`para\`jaaya\' cha\` nama\'H . 
namo\' madhya\`maaya\' cha\` nama\'H . a\`pa\`ga\`lbhaaya\' cha\` nama\'H . 
namo\' jagha\`nyaa\'ya cha\` nama\'H . budhni\'yaaya cha\` nama\'H .
nama\'H so\`bhyaa\'ya cha\` nama\'H . pra\`ti\`sa\`ryaa\'ya cha\` nama\'H . 
namo\` yaamyaa\'ya cha\` nama\'H . kshemyaa\'ya cha\` nama\'H . 
nama\' urva\`ryaa\'ya cha\` nama\'H . khalyaa\'ya cha\` nama\'H . 
nama\`H shlokyaa\'ya cha\` nama\'H . a\`va\`saa\`nyaa\'ya cha\` nama\'H . 
namo\` vanyaa\'ya cha\` nama\'H . kakshyaa\'ya cha\` nama\'H . 
nama\'H shra\`vaaya\' cha\` nama\'H . pra\`ti\`shra\`vaaya\' cha\` nama\'H . 
nama\' aa\`shushhe\'Naaya cha\` nama\'H . aa\`shura\'thaaya cha\` nama\'H . 
nama\`H shuuraa\'ya cha\` nama\'H . a\`va\`bhi\`nda\`te cha\` nama\'H . 
namo\' va\`rmiNe\' cha\` nama\'H . va\`ruu\`thine\' cha\` nama\'H . 
namo\' bi\`lmine\' cha\` nama\'H . ka\`va\`chine\' cha\` nama\'H . 
nama\'shshru\`taaya\' cha\` nama\'H . shru\`ta\`se\`naaya\' cha\` nama\'H . 

namo\' dundu\`bhyaa\'ya cha\` nama\'H . aa\`ha\`na\`nyaa\'ya cha\` nama\'H . 
namo\' dhR^i\`shhNave\' cha\` nama\'H . pra\`mR^i\`shaaya\' cha\` nama\'H .
namo\' duu\`taaya\' cha\` nama\'H . prahi\'taaya cha\` nama\'H . 
namo\' nishha\`N^giNe\' cha\` nama\'H . i\`shhu\`dhi\`mate\' cha\` nama\'H .
nama\'stii\`kshNeshha\'ve cha\` nama\'H . aa\`yu\`dhine\' cha\` nama\'H . 
nama\'H .svaayu\`dhaaya\' cha\` nama\'H . su\`dhanva\'ne cha\` nama\'H .
nama\`H srutyaa\'ya cha\` nama\'H . pathyaa\'ya cha\` nama\'H . 
nama\'H kaa\`Tyaa\'ya cha\` nama\'H . nii\`pyaa\'ya cha\` nama\'H .
nama\`ssuudyaa\'ya cha\` nama\'H . sa\`ra\`syaa\'ya cha\` nama\'H . 
namo\' naa\`dyaaya\' cha\` nama\'H . vai\`sha\`ntaaya\' cha\` nama\'H . 
nama\`H kuupyaa\'ya cha\` nama\'H . a\`va\`Tyaa\'ya cha\` nama\'H . 
namo\` varshhyaa\'ya cha\` nama\'H . a\`va\`rshhyaaya\' cha\` nama\'H . 
namo\' me\`ghyaa\'ya cha\` nama\'H . vi\`dyu\`tyaa\'ya cha\` nama\'H .
nama\' ii\`dhriyaa\'ya cha\` nama\'H . aa\`ta\`pyaa\'ya cha\` nama\'H .
namo\` vaatyaa\'ya cha\` nama\'H . reshhmi\'yaaya cha\` nama\'H . 
namo\' vaasta\`vyaa\'ya cha\` nama\'H . vaastu\`paaya\' cha\` nama\'H . 

nama\`ssomaa\'ya cha\` nama\'H . ru\`draaya\' cha\` nama\'H . 
nama\'staa\`mraaya\' cha\` nama\'H . a\`ru\`Naaya\' cha\` nama\'H .
nama\'H sha\`N^gaaya\' cha\` nama\'H . pa\`shu\`pata\'ye cha\` nama\'H . 
nama\' u\`graaya\' cha\` nama\'H . bhii\`maaya\' cha\` nama\'H . 
namo\' agreva\`dhaaya\' cha\` nama\'H . duu\`re\`va\`dhaaya\' cha\` nama\'H .
namo\' ha\`ntre cha\` nama\'H . hanii\'yase cha\` nama\'H . 
namo\' vR^i\`kshebhyo\` nama\'H .hari\'keshebhyo\` nama\'H .
nama\'staa\`raaya\` nama\'H . nama\'shsha\`Mbhave\' cha\` nama\'H . 
ma\`yo\`bhave\' cha\` nama\'H . nama\'shsha.nka\`raaya\' cha\` nama\'H . 
ma\`ya\`ska\`raaya\' cha\` nama\'H . nama\'H shi\`vaaya\' cha\` nama\'H . 
shi\`vata\'raaya cha\` nama\'H . nama\`stiirthyaa\'ya cha\` nama\'H . 
kuulyaa\'ya cha\` nama\'H . nama\'H paa\`ryaa\'ya cha\` nama\'H . 
a\`vaa\`ryaa\'ya cha\` nama\'H . nama\'H pra\`tara\'Naaya cha\` nama\'H . 
u\`ttara\'Naaya cha\` nama\'H . nama\' aataa\`ryaa\'ya cha\` nama\'H . 
aa\`laa\`dyaa\'ya cha\` nama\'H . nama\`H shashhpyaa\'ya cha\` nama\'H . 
phenyaa\'ya cha\` nama\'H . nama\'H sika\`tyaa\'ya cha\` nama\'H . 
pra\`vaa\`hyaa\'ya cha\` nama\'H . 

nama\' iri\`Nyaa\'ya cha\` nama\'H . pra\`pa\`thyaa\'ya cha\` nama\'H . 
nama\'H ki{\m+}shi\`laaya cha\` nama\'H . kshaya\'Naaya cha\` nama\'H . 
nama\'H kapa\`rdine\' cha\` nama\'H . pu\`la\`staye\' cha\` nama\'H .
namo\` goshhThyaa\'ya cha\` nama\'H . gR^ihyaa\'ya cha\` nama\'H . 
nama\`stalpyaa\'ya cha\` nama\'H . gehyaa\'ya cha\` nama\'H . 
nama\'H kaa\`Tyaa\'ya cha\` nama\'H . ga\`hvare\`shhThaaya\' cha\` nama\'H .
namo\'' hrada\`yyaa\'ya cha\` nama\'H . ni\`ve\`shhpyaa\'ya cha\` nama\'H . 
nama\'H paa{\m+}sa\`vyaa\'ya cha\` nama\'H . ra\`ja\`syaa\'ya cha\` nama\'H .
nama\`H shushhkyaa\'ya cha\` nama\'H . ha\`ri\`tyaa\'ya cha\` nama\'H . 
namo\` lopyaa\'ya cha\` nama\'H . u\`la\`pyaa\'ya cha\` nama\'H . 
nama\' uu\`rvyaa\'ya cha\` nama\'H . suu\`rmyaa\'ya cha\` nama\'H . 
nama\'H pa\`rNyaa\'ya cha\` nama\'H . pa\`rNa\`sha\`dyaa\'ya cha\` nama\'H . 
namo\'pagu\`ramaa\'Naaya cha\` nama\'H . a\`bhi\`ghna\`te cha\` nama\'H . 
nama\' aakkhida\`te cha\` nama\'H . pra\`k\`khi\`da\`te cha\` nama\'H . 
namo\' vo\` nama\'H . ki\`ri\`kebhyo\` nama\'H .de\`vaanaa\`{\m+}\` hR^ida\'yebhyo\` nama\'H .
namo\' vikshiiNa\`kebhyo\` nama\'H . namo\' vichinva\`tkebhyo\` nama\'H . 
nama\' aanirha\`tebhyo\` nama\'H . nama\' aamiiva\`tkebhyo\` nama\'H 

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.

Deva Nagari

॥ श्रीरुद्रत्रिशति ॥

ॐ श्री॒ गु॒रु॒भ्यो नमः॒ । ह॒रिः॒ ॐ । 
    ॥ श्रिरुद्रनाम त्रिशति ॥

नमो॒ हिर॑ण्यबाहवे॒ नमः॑ । से॒ना॒न्ये॑ नमः॑ । 
दि॒शां च॒ पत॑ये॒ नमः॑ । नमो॑ वृ॒क्षेभ्यो॒ नमः॑ । 
हरि॑केशेभ्यो॒ नमः॑ । प॒शू॒नां पत॑ये॒ नमः॑ । 
नमः॑ स॒स्पिञ्ज॑राय॒ नमः॑ । त्विषी॑मते॒ नमः॑ । 
प॒थी॒नां पत॑ये॒ नमः॑ । नमो॑ बभ्लु॒शाय॒ नमः॑ । 
वि॒व्या॒धिने॒ नमः॑ । अन्ना॑नां॒ पत॑ये॒ नमः॑ । 
नमो॒ हरि॑केशय॒ नमः॑ । उ॒प॒वी॒तिने॒ नमः॑ । 
पु॒ष्टानां॒ पत॑ये नमः॑ । नमो॑ भ॒वस्य॑ हे॒त्यै नमः॑ । 
जग॑तां॒ पत॑ये॒ नमः॑ । नमो॑ रु॒द्राय॒ नमः॑ । 
आ॒त॒ता॒विने॒ नमः॑ । क्षेत्रा॑णां॒ पत॑ये॒ नमः॑ । 
नमः॑ सू॒ताय॒ नमः॑ । अह॑न्त्याय॒ नमः॑ । 
वना॑नां॒ पत॑ये॒ नमः॑ । नमो॒ रोहि॑ताय॒ नमः॑ । 
स्थ॒पत॑ये नमः॑ । वृ॒क्षाणं॒ पत॑ये॒ नमः॑ । 
नमो॑ म॒न्त्रिणे॒ नमः॑ । वा॒णि॒जाय॒ नमः॑ । 
कक्षा॑णां॒ पत॑ये नमः॑ । नमो॑ भुवं॒तये॒ नमः॑ । 
वा॒रि॒व॒स्कृ॒ताय॒ नमः॑ । ओष॑धीनां॒ पत॑ये॒ नमः॑ । 
नम॑ उ॒च्चैर्घो॑षाय॒ नमः॑ । आ॒क्र॒न्दय॑ते॒ नमः॑ । 
प॒त्ती॒नाम् पत॑ये॒ नमः॑ । नमः॑ कृत्स्नवी॒ताय॒ नमः॑ । 
धाव॑ते॒ नमः॑ । सत्त्व॑नां॒ पत॑ये॒ नमः॑ ॥

नमः॒ सह॑मानाय॒ नमः॑ । नि॒व्या॒धिने॒ नमः॑ । 
आ॒व्या॒धिनी॑नां॒ पत॑ये॒ नमः॑ । नमः॑ ककु॒भाय॒ नमः॑ । 
नि॒ष॒ङ्गिणे॒ नमः॑ । स्ते॒नानां॒ पत॑ये॒ नमः॑ । 
नमो॑ निष॒ङ्गिणे॒ नमः॑ । इ॒षु॒धि॒मते॒ नमः॑ । 
तस्क॑राणां॒ पत॑ये॒ नमः॑ । नमो॒ वञ्च॑ते॒ नमः॑ । 
प॒रि॒वञ्च॑ते॒ नमः॑ । स्ता॒यू॒नां पत॑ये॒ नमः॑ । 
नमो॑ निचे॒रवे॒ नमः॑ । प॒रि॒च॒राय॒ नमः॑ । 
अर॑ण्यानां॒ पत॑ये॒ नमः॑ । नमः॑ सृका॒विभ्यो॒ नमः॑ । 
जिघा ꣳ॑ सद्भ्यो॒ नमः॑ । मु॒ष्ण॒तां पत॑ये॒ नमः॑ । 
नमो॑ऽसि॒मद्भ्यो॒ नमः॑ । नक्तं॒चर॑द्भ्यो॒ नमः॑ । 
प्र॒कृ॒न्तानां॒ पत॑ये॒ नमः॑ । नम॑ उष्णी॒षिने॒ नमः॑ । 
गि॒रि॒च॒राय॒ नमः॑ । कु॒लु॒ञ्चानां॒ पत॑ये॒ नमः॑ । 

नम॒ इषु॑मद्भ्यो॒ नमः॑ । ध॒न्वा॒विभ्य॑श्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ । 
नम॑ आतन्वा॒नेभ्यो॒ नमः॑। प्र॒ति॒दधा॑नेभ्यश्च नमः॑ । वो॒ नमः॑ ।
नम॑ आ॒यच्छ॑द्भ्यो॒ नमः॑ । वि॒सृ॒जद्भ्य॑श्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ ।
नमोऽस्य॑द्भ्यो॒ नमः॑ । विध्य॑द्भ्यश्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ ।
नम॒ आसी॑नेभ्यो॒ नमः॑ । शया॑नेभ्यश्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ ।
नमः॑ स्व॒पद्भ्यो॒ नमः॑ । जाग्र॑द्भ्यश्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ ।
नम॒स्तिष्ठ॑द्भ्यो॒ नमः॑ । धाव॑द्भ्यश्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ ।
नम॑स्स॒भाभ्यो॒ नमः॑ । स॒भाप॑तिभ्यश्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ ।
नमो॒ अश्वे᳚भ्यो॒ नमः॑ । अश्व॑पतिभ्यश्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ । 

नम॑ आव्य॒धिनी᳚भ्यो॒ नमः॑ । वि॒विध्य॑न्तीभ्यश्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ । 
नम॒ उग॑णाभ्यो॒ नमः॑ । तृ॒ ꣳ॒ ह॒तीभ्य॑श्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ । 
नमो॑ गृ॒त्सेभ्यो॒ नमः॑ । गृ॒त्सप॑तिभ्यश्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ । 
नमो॒ व्राते᳚भ्यो॒ नमः॑ । व्रात॑पतिभ्यश्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ । 
नमो॑ ग॒णेभ्यो॒ नमः॑ । ग॒णप॑तिभ्यश्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ ।

नमो॒ विरू॑पेभ्यो॒ नमः॑ । वि॒श्वरु॑पेभ्यश्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ । 
नमो॑ म॒हद्भ्यो॒ नमः॑ । क्षु॒ल्ल॒केभ्य॑श्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ ।
नमो॑ र॒थिभ्यो॒ नमः॑ । अ॒र॒थेभ्य॑श्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ । 
नमो॒ रथे᳚भ्यो॒ नमः॑ । रथ॑पतिभ्यश्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ ।
नम॒स्सेना᳚भ्यो॒ नमः॑ । से॒ना॒निभ्य॑श्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ । 
नमः॑ क्ष॒त्तृभ्यो॒ नमः॑ । सं॒ग्र॒ही॒तृभ्य॑श्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ । 
नम॒स्तक्ष॑भ्यो॒ नमः॑ । र॒थ॒का॒रेभ्य॑श्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ । 
नमः॒ कुला॑लेभ्यो॒ नमः॑ । क॒र्मारे᳚भ्यश्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ । 
नमः॑ पुं॒जिष्टे᳚भ्यो॒ नमः॑ । नि॒षा॒देभ्य॑श्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ । 
नम॑ इषु॒कृद्भ्यो॒ नमः॑ । ध॒न्व॒कृद्भ्य॑श्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ ।
नमो॑ मृग॒युभ्यो॒ नमः॑ । श्व॒निभ्य॑श्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ । 
नमः॒ श्वभ्यो॒ नमः॑ । श्वप॑तिभ्यश्च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ 

नमो॑ भ॒वाय॑ च॒ नमः॑ । रु॒द्राय॑ च॒ नमः॑ । 
नम॑श्श॒र्वाय॑ च॒ नमः॑ । प॒शु॒पत॑ये च॒ नमः॑ ।
नमो॒ नील॑ग्रीवाय च॒ नमः॑ । शि॒ति॒कण्ठा॑य च॒ नमः॑ । 
नमः॑ कप॒र्दिने॑ च॒ नमः॑ । व्यु॑प्तकेशाय च॒ नमः॑ ।
नम॑स्सहस्रा॒क्षाय॑ च॒ नमः॑ । श॒तध॑न्वने च॒ नमः॑ । 
नमो॑ गिरि॒शाय॑ च॒ नमः॑ । शि॒पि॒वि॒ष्टाय॑ च॒ नमः॑ ।
नमो॑ मी॒ढुष्ट॑माय च॒ नमः॑ । इषु॑मते च॒ नमः॑ । 
नमो᳚ ह्र॒स्वाय॑ च॒ नमः॑ । वा॒म॒नाय॑ च॒ नमः॑ ।
नमो॑ बृह॒ते च॒ नमः॑ । वर्षी॑यसे च॒ नमः॑ । 
नमो॑ वृ॒द्धाय॑ च॒ नमः॑ । सं॒वृध्व॑ने च॒ नमः॑ । 
नमो॒ अग्रि॑याय च॒ नमः॑ । प्र॒थ॒माय॑ च॒ नमः॑ । 
नम॑ आ॒शवे॑ च॒ नमः॑ । अ॒जि॒राय॑ च॒ नमः॑ ।
नमः॒ शीघ्रि॑याय च॒ नमः॑ । शीभ्या॑य च॒ नमः॑ । 
नम॑ ऊ॒र्म्या॑य च॒ नमः॑ । अ॒व॒स्व॒न्या॑य च॒ नमः॑ । 
नमः॑ स्त्रोत॒स्या॑य च॒ नमः॑ । द्वीप्या॑य च॒ नमः॑ ।

नमो᳚ ज्ये॒ष्ठाय॑ च॒ नमः॑ । क॒नि॒ष्ठाय॑ च॒ नमः॑ । 
नमः॑ पूर्व॒जाय॑ च॒ नमः॑ । अ॒प॒र॒जाय॑ च॒ नमः॑ । 
नमो॑ मध्य॒माय॑ च॒ नमः॑ । अ॒प॒ग॒ल्भाय॑ च॒ नमः॑ । 
नमो॑ जघ॒न्या॑य च॒ नमः॑ । बुध्नि॑याय च॒ नमः॑ ।
नमः॑ सो॒भ्या॑य च॒ नमः॑ । प्र॒ति॒स॒र्या॑य च॒ नमः॑ । 
नमो॒ याम्या॑य च॒ नमः॑ । क्षेम्या॑य च॒ नमः॑ । 
नम॑ उर्व॒र्या॑य च॒ नमः॑ । खल्या॑य च॒ नमः॑ । 
नमः॒ श्लोक्या॑य च॒ नमः॑ । अ॒व॒सा॒न्या॑य च॒ नमः॑ । 
नमो॒ वन्या॑य च॒ नमः॑ । कक्ष्या॑य च॒ नमः॑ । 
नमः॑ श्र॒वाय॑ च॒ नमः॑ । प्र॒ति॒श्र॒वाय॑ च॒ नमः॑ । 
नम॑ आ॒शुषे॑णाय च॒ नमः॑ । आ॒शुर॑थाय च॒ नमः॑ । 
नमः॒ शूरा॑य च॒ नमः॑ । अ॒व॒भि॒न्द॒ते च॒ नमः॑ । 
नमो॑ व॒र्मिणे॑ च॒ नमः॑ । व॒रू॒थिने॑ च॒ नमः॑ । 
नमो॑ बि॒ल्मिने॑ च॒ नमः॑ । क॒व॒चिने॑ च॒ नमः॑ । 
नम॑श्श्रु॒ताय॑ च॒ नमः॑ । श्रु॒त॒से॒नाय॑ च॒ नमः॑ । 

नमो॑ दुन्दु॒भ्या॑य च॒ नमः॑ । आ॒ह॒न॒न्या॑य च॒ नमः॑ । 
नमो॑ धृ॒ष्णवे॑ च॒ नमः॑ । प्र॒मृ॒शाय॑ च॒ नमः॑ ।
नमो॑ दू॒ताय॑ च॒ नमः॑ । प्रहि॑ताय च॒ नमः॑ । 
नमो॑ निष॒ङ्गिणे॑ च॒ नमः॑ । इ॒षु॒धि॒मते॑ च॒ नमः॑ ।
नम॑स्ती॒क्ष्णेष॑वे च॒ नमः॑ । आ॒यु॒धिने॑ च॒ नमः॑ । 
नमः॑ स्वायु॒धाय॑ च॒ नमः॑ । सु॒धन्व॑ने च॒ नमः॑ ।
नमः॒ स्रुत्या॑य च॒ नमः॑ । पथ्या॑य च॒ नमः॑ । 
नमः॑ का॒ट्या॑य च॒ नमः॑ । नी॒प्या॑य च॒ नमः॑ ।
नम॒स्सूद्या॑य च॒ नमः॑ । स॒र॒स्या॑य च॒ नमः॑ । 
नमो॑ ना॒द्याय॑ च॒ नमः॑ । वै॒श॒न्ताय॑ च॒ नमः॑ । 
नमः॒ कूप्या॑य च॒ नमः॑ । अ॒व॒ट्या॑य च॒ नमः॑ । 
नमो॒ वर्ष्या॑य च॒ नमः॑ । अ॒व॒र्ष्याय॑ च॒ नमः॑ । 
नमो॑ मे॒घ्या॑य च॒ नमः॑ । वि॒द्यु॒त्या॑य च॒ नमः॑ ।
नम॑ ई॒ध्रिया॑य च॒ नमः॑ । आ॒त॒प्या॑य च॒ नमः॑ ।
नमो॒ वात्या॑य च॒ नमः॑ । रेष्मि॑याय च॒ नमः॑ । 
नमो॑ वास्त॒व्या॑य च॒ नमः॑ । वास्तु॒पाय॑ च॒ नमः॑ । 

नम॒स्सोमा॑य च॒ नमः॑ । रु॒द्राय॑ च॒ नमः॑ । 
नम॑स्ता॒म्राय॑ च॒ नमः॑ । अ॒रु॒णाय॑ च॒ नमः॑ ।
नमः॑ श॒ङ्गाय॑ च॒ नमः॑ । प॒शु॒पत॑ये च॒ नमः॑ । 
नम॑ उ॒ग्राय॑ च॒ नमः॑ । भी॒माय॑ च॒ नमः॑ । 
नमो॑ अग्रेव॒धाय॑ च॒ नमः॑ । दू॒रे॒व॒धाय॑ च॒ नमः॑ ।
नमो॑ ह॒न्त्रे च॒ नमः॑ । हनी॑यसे च॒ नमः॑ । 
नमो॑ वृ॒क्षेभ्यो॒ नमः॑ । हरि॑केशेभ्यो॒ नमः॑ ।
नम॑स्ता॒राय॒ नमः॑ । नम॑श्शं॒भवे॑ च॒ नमः॑ । 
म॒यो॒भवे॑ च॒ नमः॑ । नम॑श्शंक॒राय॑ च॒ नमः॑ । 
म॒य॒स्क॒राय॑ च॒ नमः॑ । नमः॑ शि॒वाय॑ च॒ नमः॑ । 
शि॒वत॑राय च॒ नमः॑ । नम॒स्तीर्थ्या॑य च॒ नमः॑ । 
कूल्या॑य च॒ नमः॑ । नमः॑ पा॒र्या॑य च॒ नमः॑ । 
अ॒वा॒र्या॑य च॒ नमः॑ । नमः॑ प्र॒तर॑णाय च॒ नमः॑ । 
उ॒त्तर॑णाय च॒ नमः॑ । नम॑ आता॒र्या॑य च॒ नमः॑ । 
आ॒ला॒द्या॑य च॒ नमः॑ । नमः॒ शष्प्या॑य च॒ नमः॑ । 
फेन्या॑य च॒ नमः॑ । नमः॑ सिक॒त्या॑य च॒ नमः॑ । 
प्र॒वा॒ह्या॑य च॒ नमः॑ । 

नम॑ इरि॒ण्या॑य च॒ नमः॑ । प्र॒प॒थ्या॑य च॒ नमः॑ । 
नमः॑ कि ꣳ शि॒लाय॑ च॒ नमः॑ । क्षय॑णाय च॒ नमः॑ । 
नमः॑ कप॒र्दिने॑ च॒ नमः॑ । पु॒ल॒स्तये॑ च॒ नमः॑ ।
नमो॒ गोष्ठ्या॑य च॒ नमः॑ । गृह्या॑य च॒ नमः॑ । 
नम॒स्तल्प्या॑य च॒ नमः॑ । गेह्या॑य च॒ नमः॑ । 
नमः॑ का॒ट्या॑य च॒ नमः॑ । ग॒ह्व॒रे॒ष्ठाय॑ च॒ नमः॑ ।
नमो᳚ ह्रद॒य्या॑य च॒ नमः॑ । नि॒वे॒ष्प्या॑य च॒ नमः॑ । 
नमः॑ पा ꣳ स॒व्या॑य च॒ नमः॑ । र॒ज॒स्या॑य च॒ नमः॑ ।
नमः॒ शुष्क्या॑य च॒ नमः॑ । ह॒रि॒त्या॑य च॒ नमः॑ । 
नमो॒ लोप्या॑य च॒ नमः॑ । उ॒ल॒प्या॑य च॒ नमः॑ । 
नम॑ ऊ॒र्व्या॑य च॒ नमः॑ । सू॒र्म्या॑य च॒ नमः॑ । 
नमः॑ प॒र्ण्या॑य च॒ नमः॑ । प॒र्ण॒श॒द्या॑य च॒ नमः॑ । 
नमो॑पगु॒रमा॑णाय च॒ नमः॑ । अ॒भि॒घ्न॒ते च॒ नमः॑ । 
नम॑ आक्खिद॒ते च॒ नमः॑ । प्र॒क्खि॒द॒ते च॒ नमः॑ । वो॒ नमः॑ । 
कि॒रि॒केभ्यो॒ नमः॑ । दे॒वाना॒ ꣳ॒ हृद॑येभ्यो॒ नमः॑ । 
नमो॑ विक्षीण॒केभ्यो॒ नमः॑ । नमो॑ विचिन्व॒त्केभ्यो॒ नमः॑ । 
नम॑ आनिर्ह॒तेभ्यो॒ नमः॑ । नम॑ आमीव॒त्केभ्यो॒ नमः॑ । 

Kannada.
॥ ಶ್ರೀರುದ್ರತ್ರಿಶತಿ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ॒ ಗು॒ರು॒ಭ್ಯೋ ನಮಃ॒ । ಹ॒ರಿಃ॒ ಓಂ । 
    ॥ ಶ್ರಿರುದ್ರನಾಮ ತ್ರಿಶತಿ ॥

ನಮೋ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಬಾಹವೇ॒ ನಮಃ॑ । ಸೇ॒ನಾ॒ನ್ಯೇ॑ ನಮಃ॑ । 
ದಿ॒ಶಾಂ ಚ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । ನಮೋ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ಹರಿ॑ಕೇಶೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಪ॒ಶೂ॒ನಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॑ ಸ॒ಸ್ಪಿಂಜ॑ರಾಯ॒ ನಮಃ॑ । ತ್ವಿಷೀ॑ಮತೇ॒ ನಮಃ॑ । 
ಪ॒ಥೀ॒ನಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । ನಮೋ॑ ಬಭ್ಲು॒ಶಾಯ॒ ನಮಃ॑ । 
ವಿ॒ವ್ಯಾ॒ಧಿನೇ॒ ನಮಃ॑ । ಅನ್ನಾ॑ನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॒ ಹರಿ॑ಕೇಶಯ॒ ನಮಃ॑ । ಉ॒ಪ॒ವೀ॒ತಿನೇ॒ ನಮಃ॑ । 
ಪು॒ಷ್ಟಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ ನಮಃ॑ । ನಮೋ॑ ಭ॒ವಸ್ಯ॑ ಹೇ॒ತ್ಯೈ ನಮಃ॑ । 
ಜಗ॑ತಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । ನಮೋ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮಃ॑ । 
ಆ॒ತ॒ತಾ॒ವಿನೇ॒ ನಮಃ॑ । ಕ್ಷೇತ್ರಾ॑ಣಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॑ ಸೂ॒ತಾಯ॒ ನಮಃ॑ । ಅಹ॑ಂತ್ಯಾಯ॒ ನಮಃ॑ । 
ವನಾ॑ನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । ನಮೋ॒ ರೋಹಿ॑ತಾಯ॒ ನಮಃ॑ । 
ಸ್ಥ॒ಪತ॑ಯೇ ನಮಃ॑ । ವೃ॒ಕ್ಷಾಣಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ಮ॒ಂತ್ರಿಣೇ॒ ನಮಃ॑ । ವಾ॒ಣಿ॒ಜಾಯ॒ ನಮಃ॑ । 
ಕಕ್ಷಾ॑ಣಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ ನಮಃ॑ । ನಮೋ॑ ಭುವಂ॒ತಯೇ॒ ನಮಃ॑ । 
ವಾ॒ರಿ॒ವ॒ಸ್ಕೃ॒ತಾಯ॒ ನಮಃ॑ । ಓಷ॑ಧೀನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮ॑ ಉ॒ಚ್ಚೈರ್ಘೋ॑ಷಾಯ॒ ನಮಃ॑ । ಆ॒ಕ್ರ॒ಂದಯ॑ತೇ॒ ನಮಃ॑ । 
ಪ॒ತ್ತೀ॒ನಾಮ್ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । ನಮಃ॑ ಕೃತ್ಸ್ನವೀ॒ತಾಯ॒ ನಮಃ॑ । 
ಧಾವ॑ತೇ॒ ನಮಃ॑ । ಸತ್ತ್ವ॑ನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ ॥

ನಮಃ॒ ಸಹ॑ಮಾನಾಯ॒ ನಮಃ॑ । ನಿ॒ವ್ಯಾ॒ಧಿನೇ॒ ನಮಃ॑ । 
ಆ॒ವ್ಯಾ॒ಧಿನೀ॑ನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । ನಮಃ॑ ಕಕು॒ಭಾಯ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಿ॒ಷ॒ಂಗಿಣೇ॒ ನಮಃ॑ । ಸ್ತೇ॒ನಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ನಿಷ॒ಂಗಿಣೇ॒ ನಮಃ॑ । ಇ॒ಷು॒ಧಿ॒ಮತೇ॒ ನಮಃ॑ । 
ತಸ್ಕ॑ರಾಣಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । ನಮೋ॒ ವಂಚ॑ತೇ॒ ನಮಃ॑ । 
ಪ॒ರಿ॒ವಂಚ॑ತೇ॒ ನಮಃ॑ । ಸ್ತಾ॒ಯೂ॒ನಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ನಿಚೇ॒ರವೇ॒ ನಮಃ॑ । ಪ॒ರಿ॒ಚ॒ರಾಯ॒ ನಮಃ॑ । 
ಅರ॑ಣ್ಯಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । ನಮಃ॑ ಸೃಕಾ॒ವಿಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ಜಿಘಾ ꣳ॑ ಸದ್ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಮು॒ಷ್ಣ॒ತಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ಽಸಿ॒ಮದ್ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ನಕ್ತಂ॒ಚರ॑ದ್ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ಪ್ರ॒ಕೃ॒ಂತಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । ನಮ॑ ಉಷ್ಣೀ॒ಷಿನೇ॒ ನಮಃ॑ । 
ಗಿ॒ರಿ॒ಚ॒ರಾಯ॒ ನಮಃ॑ । ಕು॒ಲು॒ಂಚಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । 

ನಮ॒ ಇಷು॑ಮದ್ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಧ॒ನ್ವಾ॒ವಿಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮ॑ ಆತನ್ವಾ॒ನೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑। ಪ್ರ॒ತಿ॒ದಧಾ॑ನೇಭ್ಯಶ್ಚ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮ॑ ಆ॒ಯಚ್ಛ॑ದ್ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ವಿ॒ಸೃ॒ಜದ್ಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮೋಽಸ್ಯ॑ದ್ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ವಿಧ್ಯ॑ದ್ಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮ॒ ಆಸೀ॑ನೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಶಯಾ॑ನೇಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮಃ॑ ಸ್ವ॒ಪದ್ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಜಾಗ್ರ॑ದ್ಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮ॒ಸ್ತಿಷ್ಠ॑ದ್ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಧಾವ॑ದ್ಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮ॑ಸ್ಸ॒ಭಾಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಸ॒ಭಾಪ॑ತಿಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮೋ॒ ಅಶ್ವೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಅಶ್ವ॑ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ । 

ನಮ॑ ಆವ್ಯ॒ಧಿನೀ᳚ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ವಿ॒ವಿಧ್ಯ॑ಂತೀಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮ॒ ಉಗ॑ಣಾಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ತೃ॒ ꣳ॒ ಹ॒ತೀಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ಗೃ॒ತ್ಸೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಗೃ॒ತ್ಸಪ॑ತಿಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॒ ವ್ರಾತೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ವ್ರಾತ॑ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ಗ॒ಣೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಗ॒ಣಪ॑ತಿಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ ।

ನಮೋ॒ ವಿರೂ॑ಪೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ವಿ॒ಶ್ವರು॑ಪೇಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ಮ॒ಹದ್ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಕ್ಷು॒ಲ್ಲ॒ಕೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮೋ॑ ರ॒ಥಿಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಅ॒ರ॒ಥೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॒ ರಥೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ರಥ॑ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮ॒ಸ್ಸೇನಾ᳚ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಸೇ॒ನಾ॒ನಿಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॑ ಕ್ಷ॒ತ್ತೃಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಸಂ॒ಗ್ರ॒ಹೀ॒ತೃಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮ॒ಸ್ತಕ್ಷ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ರ॒ಥ॒ಕಾ॒ರೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॒ ಕುಲಾ॑ಲೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಕ॒ರ್ಮಾರೇ᳚ಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॑ ಪುಂ॒ಜಿಷ್ಟೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ನಿ॒ಷಾ॒ದೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮ॑ ಇಷು॒ಕೃದ್ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಧ॒ನ್ವ॒ಕೃದ್ಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮೋ॑ ಮೃಗ॒ಯುಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಶ್ವ॒ನಿಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॒ ಶ್ವಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಶ್ವಪ॑ತಿಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ 

ನಮೋ॑ ಭ॒ವಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ರು॒ದ್ರಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮ॑ಶ್ಶ॒ರ್ವಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಪ॒ಶು॒ಪತ॑ಯೇ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮೋ॒ ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಶಿ॒ತಿ॒ಕಂಠಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॑ ಕಪ॒ರ್ದಿನೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವ್ಯು॑ಪ್ತಕೇಶಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮ॑ಸ್ಸಹಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಶ॒ತಧ॑ನ್ವನೇ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ಗಿರಿ॒ಶಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಶಿ॒ಪಿ॒ವಿ॒ಷ್ಟಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮೋ॑ ಮೀ॒ಢುಷ್ಟ॑ಮಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಇಷು॑ಮತೇ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ᳚ ಹ್ರ॒ಸ್ವಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವಾ॒ಮ॒ನಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮೋ॑ ಬೃಹ॒ತೇ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವರ್ಷೀ॑ಯಸೇ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಸಂ॒ವೃಧ್ವ॑ನೇ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॒ ಅಗ್ರಿ॑ಯಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಪ್ರ॒ಥ॒ಮಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮ॑ ಆ॒ಶವೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಅ॒ಜಿ॒ರಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮಃ॒ ಶೀಘ್ರಿ॑ಯಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಶೀಭ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮ॑ ಊ॒ರ್ಮ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಅ॒ವ॒ಸ್ವ॒ನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॑ ಸ್ತ್ರೋತ॒ಸ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ದ್ವೀಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।

ನಮೋ᳚ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಕ॒ನಿ॒ಷ್ಠಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॑ ಪೂರ್ವ॒ಜಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಅ॒ಪ॒ರ॒ಜಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ಮಧ್ಯ॒ಮಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಅ॒ಪ॒ಗ॒ಲ್ಭಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ಜಘ॒ನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಬುಧ್ನಿ॑ಯಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮಃ॑ ಸೋ॒ಭ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಪ್ರ॒ತಿ॒ಸ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॒ ಯಾಮ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಕ್ಷೇಮ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮ॑ ಉರ್ವ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಖಲ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॒ ಶ್ಲೋಕ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಅ॒ವ॒ಸಾ॒ನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॒ ವನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಕಕ್ಷ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॑ ಶ್ರ॒ವಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಪ್ರ॒ತಿ॒ಶ್ರ॒ವಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮ॑ ಆ॒ಶುಷೇ॑ಣಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಆ॒ಶುರ॑ಥಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॒ ಶೂರಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಅ॒ವ॒ಭಿ॒ಂದ॒ತೇ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ವ॒ರ್ಮಿಣೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವ॒ರೂ॒ಥಿನೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ಬಿ॒ಲ್ಮಿನೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಕ॒ವ॒ಚಿನೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮ॑ಶ್ಶ್ರು॒ತಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಶ್ರು॒ತ॒ಸೇ॒ನಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 

ನಮೋ॑ ದುಂದು॒ಭ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಆ॒ಹ॒ನ॒ನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ಧೃ॒ಷ್ಣವೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಪ್ರ॒ಮೃ॒ಶಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮೋ॑ ದೂ॒ತಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಪ್ರಹಿ॑ತಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ನಿಷ॒ಂಗಿಣೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಇ॒ಷು॒ಧಿ॒ಮತೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮ॑ಸ್ತೀ॒ಕ್ಷ್ಣೇಷ॑ವೇ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಆ॒ಯು॒ಧಿನೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॑ ಸ್ವಾಯು॒ಧಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಸು॒ಧನ್ವ॑ನೇ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮಃ॒ ಸ್ರುತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಪಥ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॑ ಕಾ॒ಟ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ನೀ॒ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮ॒ಸ್ಸೂದ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಸ॒ರ॒ಸ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ನಾ॒ದ್ಯಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೈ॒ಶ॒ಂತಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॒ ಕೂಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಅ॒ವ॒ಟ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॒ ವರ್ಷ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಅ॒ವ॒ರ್ಷ್ಯಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ಮೇ॒ಘ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವಿ॒ದ್ಯು॒ತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮ॑ ಈ॒ಧ್ರಿಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಆ॒ತ॒ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮೋ॒ ವಾತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ರೇಷ್ಮಿ॑ಯಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ವಾಸ್ತ॒ವ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವಾಸ್ತು॒ಪಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 

ನಮ॒ಸ್ಸೋಮಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ರು॒ದ್ರಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮ॑ಸ್ತಾ॒ಮ್ರಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಅ॒ರು॒ಣಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮಃ॑ ಶ॒ಂಗಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಪ॒ಶು॒ಪತ॑ಯೇ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮ॑ ಉ॒ಗ್ರಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಭೀ॒ಮಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ಅಗ್ರೇವ॒ಧಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ದೂ॒ರೇ॒ವ॒ಧಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮೋ॑ ಹ॒ಂತ್ರೇ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಹನೀ॑ಯಸೇ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಹರಿ॑ಕೇಶೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮ॑ಸ್ತಾ॒ರಾಯ॒ ನಮಃ॑ । ನಮ॑ಶ್ಶಂ॒ಭವೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ಮ॒ಯೋ॒ಭವೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ನಮ॑ಶ್ಶಂಕ॒ರಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ಮ॒ಯ॒ಸ್ಕ॒ರಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ನಮಃ॑ ಶಿ॒ವಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ಶಿ॒ವತ॑ರಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ನಮ॒ಸ್ತೀರ್ಥ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ಕೂಲ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ನಮಃ॑ ಪಾ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ಅ॒ವಾ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ನಮಃ॑ ಪ್ರ॒ತರ॑ಣಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ಉ॒ತ್ತರ॑ಣಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ನಮ॑ ಆತಾ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ಆ॒ಲಾ॒ದ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ನಮಃ॒ ಶಷ್ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ಫೇನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ನಮಃ॑ ಸಿಕ॒ತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ಪ್ರ॒ವಾ॒ಹ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 

ನಮ॑ ಇರಿ॒ಣ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಪ್ರ॒ಪ॒ಥ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॑ ಕಿ ꣳ ಶಿ॒ಲಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಕ್ಷಯ॑ಣಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॑ ಕಪ॒ರ್ದಿನೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಪು॒ಲ॒ಸ್ತಯೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮೋ॒ ಗೋಷ್ಠ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಗೃಹ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮ॒ಸ್ತಲ್ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಗೇಹ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॑ ಕಾ॒ಟ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಗ॒ಹ್ವ॒ರೇ॒ಷ್ಠಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮೋ᳚ ಹ್ರದ॒ಯ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ನಿ॒ವೇ॒ಷ್ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॑ ಪಾ ꣳ ಸ॒ವ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ರ॒ಜ॒ಸ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮಃ॒ ಶುಷ್ಕ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಹ॒ರಿ॒ತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॒ ಲೋಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಉ॒ಲ॒ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮ॑ ಊ॒ರ್ವ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಸೂ॒ರ್ಮ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮಃ॑ ಪ॒ರ್ಣ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಪ॒ರ್ಣ॒ಶ॒ದ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ಪಗು॒ರಮಾ॑ಣಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಅ॒ಭಿ॒ಘ್ನ॒ತೇ ಚ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮ॑ ಆಕ್ಖಿದ॒ತೇ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ಪ್ರ॒ಕ್ಖಿ॒ದ॒ತೇ ಚ॒ ನಮಃ॑ । ವೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ಕಿ॒ರಿ॒ಕೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ದೇ॒ವಾನಾ॒ ꣳ॒ ಹೃದ॑ಯೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮೋ॑ ವಿಕ್ಷೀಣ॒ಕೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ನಮೋ॑ ವಿಚಿನ್ವ॒ತ್ಕೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । 
ನಮ॑ ಆನಿರ್ಹ॒ತೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ನಮ॑ ಆಮೀವ॒ತ್ಕೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । 

Tamil.
॥ ஶ்ரீருத்³ரத்ரிஶதி ॥

ௐ ஶ்ரீ⁠ கு³⁠ரு⁠ப்⁴யோ நம:⁠ । ஹ⁠ரி:⁠ ௐ । 
    ॥ ஶ்ரிருத்³ரநாம த்ரிஶதி ॥

நமோ⁠ ஹிர⁠ண்யபா³ஹவே⁠ நம:⁠ । ஸே⁠னா⁠ன்யே⁠ நம:⁠ । 
தி³⁠ஶாம் ச⁠ பத⁠யே⁠ நம:⁠ । நமோ⁠ வ்ருʼ⁠க்ஷேப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । 
ஹரி⁠கேஶேப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । ப⁠ஶூ⁠நாம் பத⁠யே⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ ஸ⁠ஸ்பிஞ்ஜ⁠ராய⁠ நம:⁠ । த்விஷீ⁠மதே⁠ நம:⁠ । 
ப⁠தீ²⁠நாம் பத⁠யே⁠ நம:⁠ । நமோ⁠ ப³ப்⁴லு⁠ஶாய⁠ நம:⁠ । 
வி⁠வ்யா⁠தி⁴னே⁠ நம:⁠ । அன்னா⁠நாம்⁠ பத⁠யே⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ ஹரி⁠கேஶய⁠ நம:⁠ । உ⁠ப⁠வீ⁠தினே⁠ நம:⁠ । 
பு⁠ஷ்டாநாம்⁠ பத⁠யே நம:⁠ । நமோ⁠ ப⁴⁠வஸ்ய⁠ ஹே⁠த்யை நம:⁠ । 
ஜக³⁠தாம்⁠ பத⁠யே⁠ நம:⁠ । நமோ⁠ ரு⁠த்³ராய⁠ நம:⁠ । 
ஆ⁠த⁠தா⁠வினே⁠ நம:⁠ । க்ஷேத்ரா⁠ணாம்⁠ பத⁠யே⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ ஸூ⁠தாய⁠ நம:⁠ । அஹ⁠ந்த்யாய⁠ நம:⁠ । 
வனா⁠நாம்⁠ பத⁠யே⁠ நம:⁠ । நமோ⁠ ரோஹி⁠தாய⁠ நம:⁠ । 
ஸ்த²⁠பத⁠யே நம:⁠ । வ்ருʼ⁠க்ஷாணம்⁠ பத⁠யே⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ ம⁠ந்த்ரிணே⁠ நம:⁠ । வா⁠ணி⁠ஜாய⁠ நம:⁠ । 
கக்ஷா⁠ணாம்⁠ பத⁠யே நம:⁠ । நமோ⁠ பு⁴வம்⁠தயே⁠ நம:⁠ । 
வா⁠ரி⁠வ⁠ஸ்க்ருʼ⁠தாய⁠ நம:⁠ । ஓஷ⁠தீ⁴நாம்⁠ பத⁠யே⁠ நம:⁠ । 
நம⁠ உ⁠ச்சைர்கோ⁴⁠ஷாய⁠ நம:⁠ । ஆ⁠க்ர⁠ந்த³ய⁠தே⁠ நம:⁠ । 
ப⁠த்தீ⁠நாம் பத⁠யே⁠ நம:⁠ । நம:⁠ க்ருʼத்ஸ்னவீ⁠தாய⁠ நம:⁠ । 
தா⁴வ⁠தே⁠ நம:⁠ । ஸத்த்வ⁠நாம்⁠ பத⁠யே⁠ நம:⁠ ॥

நம:⁠ ஸஹ⁠மானாய⁠ நம:⁠ । நி⁠வ்யா⁠தி⁴னே⁠ நம:⁠ । 
ஆ⁠வ்யா⁠தி⁴னீ⁠நாம்⁠ பத⁠யே⁠ நம:⁠ । நம:⁠ ககு⁠பா⁴ய⁠ நம:⁠ । 
நி⁠ஷ⁠ங்கி³ணே⁠ நம:⁠ । ஸ்தே⁠னாநாம்⁠ பத⁠யே⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ நிஷ⁠ங்கி³ணே⁠ நம:⁠ । இ⁠ஷு⁠தி⁴⁠மதே⁠ நம:⁠ । 
தஸ்க⁠ராணாம்⁠ பத⁠யே⁠ நம:⁠ । நமோ⁠ வஞ்ச⁠தே⁠ நம:⁠ । 
ப⁠ரி⁠வஞ்ச⁠தே⁠ நம:⁠ । ஸ்தா⁠யூ⁠நாம் பத⁠யே⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ நிசே⁠ரவே⁠ நம:⁠ । ப⁠ரி⁠ச⁠ராய⁠ நம:⁠ । 
அர⁠ண்யாநாம்⁠ பத⁠யே⁠ நம:⁠ । நம:⁠ ஸ்ருʼகா⁠விப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । 
ஜிகா⁴ ⁠⁠ ஸத்³ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । மு⁠ஷ்ண⁠தாம் பத⁠யே⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ऽஸி⁠மத்³ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । நக்தம்⁠சர⁠த்³ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । 
ப்ர⁠க்ருʼ⁠ந்தாநாம்⁠ பத⁠யே⁠ நம:⁠ । நம⁠ உஷ்ணீ⁠ஷினே⁠ நம:⁠ । 
கி³⁠ரி⁠ச⁠ராய⁠ நம:⁠ । கு⁠லு⁠ஞ்சாநாம்⁠ பத⁠யே⁠ நம:⁠ । 

நம⁠ இஷு⁠மத்³ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । த⁴⁠ன்வா⁠விப்⁴ய⁠ஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ । 
நம⁠ ஆதன்வா⁠னேப்⁴யோ⁠ நம:⁠। ப்ர⁠தி⁠த³தா⁴⁠னேப்⁴யஶ்ச நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ ।
நம⁠ ஆ⁠யச்ச²⁠த்³ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । வி⁠ஸ்ருʼ⁠ஜத்³ப்⁴ய⁠ஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ ।
நமோऽஸ்ய⁠த்³ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । வித்⁴ய⁠த்³ப்⁴யஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ ।
நம⁠ ஆஸீ⁠னேப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । ஶயா⁠னேப்⁴யஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ ।
நம:⁠ ஸ்வ⁠பத்³ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । ஜாக்³ர⁠த்³ப்⁴யஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ ।
நம⁠ஸ்திஷ்ட²⁠த்³ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । தா⁴வ⁠த்³ப்⁴யஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ ।
நம⁠ஸ்ஸ⁠பா⁴ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । ஸ⁠பா⁴ப⁠திப்⁴யஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ ।
நமோ⁠ அஶ்வே⁠ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । அஶ்வ⁠பதிப்⁴யஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ । 

நம⁠ ஆவ்ய⁠தி⁴னீ⁠ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । வி⁠வித்⁴ய⁠ந்தீப்⁴யஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ । 
நம⁠ உக³⁠ணாப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । த்ருʼ⁠ ⁠⁠ ஹ⁠தீப்⁴ய⁠ஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ க்³ருʼ⁠த்ஸேப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । க்³ருʼ⁠த்ஸப⁠திப்⁴யஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ வ்ராதே⁠ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । வ்ராத⁠பதிப்⁴யஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ க³⁠ணேப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । க³⁠ணப⁠திப்⁴யஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ ।

நமோ⁠ விரூ⁠பேப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । வி⁠ஶ்வரு⁠பேப்⁴யஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ ம⁠ஹத்³ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । க்ஷு⁠ல்ல⁠கேப்⁴ய⁠ஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ ।
நமோ⁠ ர⁠தி²ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । அ⁠ர⁠தே²ப்⁴ய⁠ஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ ரதே²⁠ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । ரத²⁠பதிப்⁴யஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ ।
நம⁠ஸ்ஸேனா⁠ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । ஸே⁠னா⁠னிப்⁴ய⁠ஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ க்ஷ⁠த்த்ருʼப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । ஸம்⁠க்³ர⁠ஹீ⁠த்ருʼப்⁴ய⁠ஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ । 
நம⁠ஸ்தக்ஷ⁠ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । ர⁠த²⁠கா⁠ரேப்⁴ய⁠ஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ குலா⁠லேப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । க⁠ர்மாரே⁠ப்⁴யஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ பும்⁠ஜிஷ்டே⁠ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । நி⁠ஷா⁠தே³ப்⁴ய⁠ஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ । 
நம⁠ இஷு⁠க்ருʼத்³ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । த⁴⁠ன்வ⁠க்ருʼத்³ப்⁴ய⁠ஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ ।
நமோ⁠ ம்ருʼக³⁠யுப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । ஶ்வ⁠னிப்⁴ய⁠ஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ ஶ்வப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । ஶ்வப⁠திப்⁴யஶ்ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ 

நமோ⁠ ப⁴⁠வாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । ரு⁠த்³ராய⁠ ச⁠ நம:⁠ । 
நம⁠ஶ்ஶ⁠ர்வாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । ப⁠ஶு⁠பத⁠யே ச⁠ நம:⁠ ।
நமோ⁠ நீல⁠க்³ரீவாய ச⁠ நம:⁠ । ஶி⁠தி⁠கண்டா²⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ கப⁠ர்தி³னே⁠ ச⁠ நம:⁠ । வ்யு⁠ப்தகேஶாய ச⁠ நம:⁠ ।
நம⁠ஸ்ஸஹஸ்ரா⁠க்ஷாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । ஶ⁠தத⁴⁠ன்வனே ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ கி³ரி⁠ஶாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । ஶி⁠பி⁠வி⁠ஷ்டாய⁠ ச⁠ நம:⁠ ।
நமோ⁠ மீ⁠டு⁴ஷ்ட⁠மாய ச⁠ நம:⁠ । இஷு⁠மதே ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ ஹ்ர⁠ஸ்வாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । வா⁠ம⁠னாய⁠ ச⁠ நம:⁠ ।
நமோ⁠ ப்³ருʼஹ⁠தே ச⁠ நம:⁠ । வர்ஷீ⁠யஸே ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ வ்ருʼ⁠த்³தா⁴ய⁠ ச⁠ நம:⁠ । ஸம்⁠வ்ருʼத்⁴வ⁠னே ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ அக்³ரி⁠யாய ச⁠ நம:⁠ । ப்ர⁠த²⁠மாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । 
நம⁠ ஆ⁠ஶவே⁠ ச⁠ நம:⁠ । அ⁠ஜி⁠ராய⁠ ச⁠ நம:⁠ ।
நம:⁠ ஶீக்⁴ரி⁠யாய ச⁠ நம:⁠ । ஶீப்⁴யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நம⁠ ஊ⁠ர்ம்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । அ⁠வ⁠ஸ்வ⁠ன்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ ஸ்த்ரோத⁠ஸ்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । த்³வீப்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ ।

நமோ⁠ ஜ்யே⁠ஷ்டா²ய⁠ ச⁠ நம:⁠ । க⁠னி⁠ஷ்டா²ய⁠ ச⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ பூர்வ⁠ஜாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । அ⁠ப⁠ர⁠ஜாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ மத்⁴ய⁠மாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । அ⁠ப⁠க³⁠ல்பா⁴ய⁠ ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ ஜக⁴⁠ன்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । பு³த்⁴னி⁠யாய ச⁠ நம:⁠ ।
நம:⁠ ஸோ⁠ப்⁴யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । ப்ர⁠தி⁠ஸ⁠ர்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ யாம்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । க்ஷேம்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நம⁠ உர்வ⁠ர்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । க²ல்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ ஶ்லோக்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । அ⁠வ⁠ஸா⁠ன்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ வன்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । கக்ஷ்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ ஶ்ர⁠வாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । ப்ர⁠தி⁠ஶ்ர⁠வாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । 
நம⁠ ஆ⁠ஶுஷே⁠ணாய ச⁠ நம:⁠ । ஆ⁠ஶுர⁠தா²ய ச⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ ஶூரா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । அ⁠வ⁠பி⁴⁠ந்த³⁠தே ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ வ⁠ர்மிணே⁠ ச⁠ நம:⁠ । வ⁠ரூ⁠தி²னே⁠ ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ பி³⁠ல்மினே⁠ ச⁠ நம:⁠ । க⁠வ⁠சினே⁠ ச⁠ நம:⁠ । 
நம⁠ஶ்ஶ்ரு⁠தாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । ஶ்ரு⁠த⁠ஸே⁠னாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । 

நமோ⁠ து³ந்து³⁠ப்⁴யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । ஆ⁠ஹ⁠ன⁠ன்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ த்⁴ருʼ⁠ஷ்ணவே⁠ ச⁠ நம:⁠ । ப்ர⁠ம்ருʼ⁠ஶாய⁠ ச⁠ நம:⁠ ।
நமோ⁠ தூ³⁠தாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । ப்ரஹி⁠தாய ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ நிஷ⁠ங்கி³ணே⁠ ச⁠ நம:⁠ । இ⁠ஷு⁠தி⁴⁠மதே⁠ ச⁠ நம:⁠ ।
நம⁠ஸ்தீ⁠க்ஷ்ணேஷ⁠வே ச⁠ நம:⁠ । ஆ⁠யு⁠தி⁴னே⁠ ச⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ ஸ்வாயு⁠தா⁴ய⁠ ச⁠ நம:⁠ । ஸு⁠த⁴ன்வ⁠னே ச⁠ நம:⁠ ।
நம:⁠ ஸ்ருத்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । பத்²யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ கா⁠ட்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । நீ⁠ப்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ ।
நம⁠ஸ்ஸூத்³யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । ஸ⁠ர⁠ஸ்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ நா⁠த்³யாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । வை⁠ஶ⁠ந்தாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ கூப்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । அ⁠வ⁠ட்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ வர்ஷ்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । அ⁠வ⁠ர்ஷ்யாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ மே⁠க்⁴யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । வி⁠த்³யு⁠த்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ ।
நம⁠ ஈ⁠த்⁴ரியா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । ஆ⁠த⁠ப்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ ।
நமோ⁠ வாத்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । ரேஷ்மி⁠யாய ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ வாஸ்த⁠வ்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । வாஸ்து⁠பாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । 

நம⁠ஸ்ஸோமா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । ரு⁠த்³ராய⁠ ச⁠ நம:⁠ । 
நம⁠ஸ்தா⁠ம்ராய⁠ ச⁠ நம:⁠ । அ⁠ரு⁠ணாய⁠ ச⁠ நம:⁠ ।
நம:⁠ ஶ⁠ங்கா³ய⁠ ச⁠ நம:⁠ । ப⁠ஶு⁠பத⁠யே ச⁠ நம:⁠ । 
நம⁠ உ⁠க்³ராய⁠ ச⁠ நம:⁠ । பீ⁴⁠மாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ அக்³ரேவ⁠தா⁴ய⁠ ச⁠ நம:⁠ । தூ³⁠ரே⁠வ⁠தா⁴ய⁠ ச⁠ நம:⁠ ।
நமோ⁠ ஹ⁠ந்த்ரே ச⁠ நம:⁠ । ஹனீ⁠யஸே ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ வ்ருʼ⁠க்ஷேப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । ஹரி⁠கேஶேப்⁴யோ⁠ நம:⁠ ।
நம⁠ஸ்தா⁠ராய⁠ நம:⁠ । நம⁠ஶ்ஶம்⁠ப⁴வே⁠ ச⁠ நம:⁠ । 
ம⁠யோ⁠ப⁴வே⁠ ச⁠ நம:⁠ । நம⁠ஶ்ஶம்க⁠ராய⁠ ச⁠ நம:⁠ । 
ம⁠ய⁠ஸ்க⁠ராய⁠ ச⁠ நம:⁠ । நம:⁠ ஶி⁠வாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । 
ஶி⁠வத⁠ராய ச⁠ நம:⁠ । நம⁠ஸ்தீர்த்²யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
கூல்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । நம:⁠ பா⁠ர்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
அ⁠வா⁠ர்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । நம:⁠ ப்ர⁠தர⁠ணாய ச⁠ நம:⁠ । 
உ⁠த்தர⁠ணாய ச⁠ நம:⁠ । நம⁠ ஆதா⁠ர்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
ஆ⁠லா⁠த்³யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । நம:⁠ ஶஷ்ப்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
பே²ன்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । நம:⁠ ஸிக⁠த்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
ப்ர⁠வா⁠ஹ்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 

நம⁠ இரி⁠ண்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । ப்ர⁠ப⁠த்²யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ கி ⁠ ஶி⁠லாய⁠ ச⁠ நம:⁠ । க்ஷய⁠ணாய ச⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ கப⁠ர்தி³னே⁠ ச⁠ நம:⁠ । பு⁠ல⁠ஸ்தயே⁠ ச⁠ நம:⁠ ।
நமோ⁠ கோ³ஷ்ட்²யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । க்³ருʼஹ்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நம⁠ஸ்தல்ப்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । கே³ஹ்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ கா⁠ட்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । க³⁠ஹ்வ⁠ரே⁠ஷ்டா²ய⁠ ச⁠ நம:⁠ ।
நமோ⁠ ஹ்ரத³⁠ய்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । நி⁠வே⁠ஷ்ப்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ பா ⁠ ஸ⁠வ்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । ர⁠ஜ⁠ஸ்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ ।
நம:⁠ ஶுஷ்க்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । ஹ⁠ரி⁠த்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ லோப்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । உ⁠ல⁠ப்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நம⁠ ஊ⁠ர்வ்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । ஸூ⁠ர்ம்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நம:⁠ ப⁠ர்ண்யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । ப⁠ர்ண⁠ஶ⁠த்³யா⁠ய ச⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠பகு³⁠ரமா⁠ணாய ச⁠ நம:⁠ । அ⁠பி⁴⁠க்⁴ன⁠தே ச⁠ நம:⁠ । 
நம⁠ ஆக்கி²த³⁠தே ச⁠ நம:⁠ । ப்ர⁠க்கி²⁠த³⁠தே ச⁠ நம:⁠ । வோ⁠ நம:⁠ । 
கி⁠ரி⁠கேப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । தே³⁠வானா⁠ ⁠⁠ ஹ்ருʼத³⁠யேப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । 
நமோ⁠ விக்ஷீண⁠கேப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । நமோ⁠ விசின்வ⁠த்கேப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । 
நம⁠ ஆனிர்ஹ⁠தேப்⁴யோ⁠ நம:⁠ । நம⁠ ஆமீவ⁠த்கேப்⁴யோ⁠ நம:⁠ ।

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/shrirudratrishati.itx

Then Madurai Tamil Sangam Era In Micronesia, North of Australia

When Lemuria submerged during first Tamil Sangam, Then Madurai also got submerged.

Madurai is called as Naan Maada Koodal, city of Skyscrapers.

The traditional explanation of Naan Maada Koodal is what I have stated above.

The term Koodal is Tamil also means union , as in Husband and wife and also where Oceans meet.

In my opinion Koodal means where Oceans meet and this becomes clearer when one sees the landmass of Lemuria.


Tamil Classics of the Sangam era speak of Three Conclaves of Poets (Tamil Sangam)

According to Tamilian legends, there were three Sangam periods, namely Head Sangam, Middle Sangam and Last Sangam period. Historians use the term Sangam period to refer the last of these, the first two being legendary. So it is also called Last Sangam period (Tamil: கடைச்சங்க பருவம், Kaṭaissanka paruvam , or Third Sangam period (Tamil: மூன்றாம் சங்க பருவம், Mūnṟām sanka paruvam . The Sangam literature is thought to have been produced in three Sangam academies of each period. The evidence on the early history of the Tamil kingdoms consists of the epigraphs of the region, the Sangam literature, and archaeological data.

Approximately during the period between 400 BC to AD 200, Tamilakam was ruled by the three Tamil dynasties of Pandya, Cholaand Chera, and a few independent chieftains, the Velir.(wiki)

Map_FM-Nan_Madol.PNG ‎(550 × 500 pixels, file size: 18 KB, MIME type: image/png)

*In the Light of new evidence indicating that Poompuhar, Chola Port being dated by about 20,000 years ago,

Million year old Tamil site being found in Chennai and more evidence both archaeological in India and abroad,

The Tamils  being considered as the forerunners of the MU civilization, which was in the periphery of Lemuria and

Tamils being the forerunners of the Olmechs who  predate the Incas and Mayas,

the date of the Sangam needs revision.

The first Sangam was conducted in Then Madurai(South Madurai)

Present Madurai, Tamil Nadu is different.

Pohnpei island.Gif
the unexcavated tomb of Qin Shi Huang, the first Emperor of China, and numerous other pyramids and burial mounds; and the underwater ruins of Nan Madol that surround Pohnpei Island.THEN Madurai?

Thenmadurai was the capital of the Pandya Kings.

Meenakshi , the presiding deity of the present Madurai was a Queen of Madurai.

Her husband was Sundareswara, who is considered to be an Avatar of Shiva.

Meenakshi’s father Malathdwaja Pandyan participated in the Mahabharata War at Kurukshetra as an ally of the Pandavas.

Lord Krishna attended Tamil Sangam and he married a Pandyan Princess and  had a daughter whom he got married to a Pandyan Prince, and

 we have facts that tell us Parashurama, Balarama, Karna,Arjuna, Vidhura,and Agastya visited south Dravida Desa.

Rama’s ancestor Vaivaswatah Manu lived in the Dravida desa and migrated to Ayodhya because of a tsunami recorded in Tamil classics,Puranas, Ramayana, Mahabharta and in foreign sources.

Foreign sources call this as the Great Flood and this finds reference in Christianity , Judaism and the legends of all civilizations of the world.

Manu, before migrating to Ayodhya meditated in Madagascar.

The present South Indian land mass seems to be only a fraction of the original land of the Dravidas.

The Land mass is being identified as Lemuria and there was another surrounding  Lemuria which was also occupied by the Dravidas.

*It has to borne in mind that, while studying about such vast stretches of Time, the present land mass we have in India has no relevance to it.

Because of tectonic movements, India was at one point of time near the Arctic, where the rig Veda was composed.

Please check my article on this and also for all the statements I have made in this article.

So Dravida desa was in Lemuria and MU.

Tamil Kings ruled from there.

The Tamil Nadu Kings List runs to thousands of years.

‘The earliest explicit discussion of a katalkol(“seizure by ocean”, possibly tsunami) of Pandyan land is found in a commentary on Iraiyanar Akapporul. This commentary, attributed to Nakkeerar, is dated to the later centuries of the 1st millennium CE. It mentions that the Pandyan kings, an early Tamil dynasty, established three literary academies (Sangams): the first Sangam flourished for 4,400 years in a city called Tenmaturai, attended by 549 poets (including Agastya) and presided over by gods like Shiva, Kubera and Murugan. The second Sangam lasted for 3,700 years in a city called Kapatapuram, attended by 59 poets (including Agastya, again). The commentary states that both the cities were “seized by the ocean”, resulting in loss of all the works created during the first two Sangams. The third Sangam was established in Uttara (North) Madurai, where it is said to have lasted for 1,850 years.

The early Cheras, Cholas and Pandyas were ruling from there.

There is a view that the Cholas came much later and this needs further research.

This landmass had,

Nakkeerar’s commentary does not mention the size of the territory lost to the sea. The size is first mentioned in a 15th-century commentary on Silappatikaram. The commentator Adiyarkunallar mentions that the lost land extended from Pahruli river in the north to the Kumari river in the South. It was located to the south of Kanyakumari, and covered an area of 700 kavatam (a unit of unknown measurement). It was divided into 49 territories (natu), classified in the following seven categories:[10]

 • Elu teñku natu (“Seven coconut lands”)
 • Elu Maturai natu (“Seven mango lands”)
 • Elu munpalai natu (“Seven front sandy lands”)
 • Elu pinpalai natu (“Seven back sandy lands”)
 • Elu kunra natu (“Seven hilly lands”)
 • Elu kunakarai natu (“Seven coastal lands”)
 • Elu kurumpanai natu (“Seven dwarf-palm lands”)’

Lemuria had an area of 34 million Square Miles and its western boundary touched the present Greece.

Lemuria( in my opinion Lemuria is different from Kumarikandam, please read my article on this) had three major rivers, Pahruli, Nadu aaru and Peraaru( River is called Aaru in Tamil and major mountain ranges included the Malayamarutha and Kandhamanatha .

Please check my article Manu meditated in Madagascar where  I have explained how the eastern and western ghats of the present Tamil Nadu reach up to Madagascar.

Then Madurai was a part of Dravida desa and the Pandyas ruled from there.

First Tamil Sanagm was conducted in Then Madurai.

the first Sangam flourished for 4,400 years in a city called Tenmaturai, attended by 549 poets (including Agastya) and presided over by gods like Shiva, Kubera and Murugan. The second Sangam lasted for 3,700 years in a city called Kapatapuram, attended by 59 poets (including Agastya, again). The commentary states that both the cities were “seized by the ocean”, resulting in loss of all the works created during the first two Sangams. The third Sangam was established in Uttara (North) Madurai, where it is said to have lasted for 1,850 years.’

When Lemuria submerged during first Tamil Sangam, Then Madurai also got submerged.

Madurai is called as Naan Maada Koodal,  city of  Skyscrapers.

The traditional explanation of Naan Maada Koodal is what I have stated above.

The term Koodal is Tamil also means union , as in Husband and wife and also where Oceans meet.

In my opinion Koodal means where Oceans meet and this becomes clearer when one sees the landmass of Lemuria.

So, the present Madurai, Tamil Nadu could not have been the Then Madurai.

Then Madurai , in my opinion was called Koodal, where Oceans meet.

The present Madurai is also called as Koodal managar, remnant of History.

Now archaeologists have excavated  a Town from under the sea in Micronesia.

It is called ,Naan Madol!

Nan Madol is a ruined city adjacent to the eastern shore of the island of Pohnpei that was the capital of the Saudeleur Dynasty until about 1628.It is in the present day Madolenihmw district of Pohnpei state, in the Federated States of Micronesia in the western Pacific Ocean. The city, constructed in a lagoon, consists of a series of small artificial islands linked by a network of canals.The site core with its stone walls encloses an area approximately 1.5 km long by 0.5 km wide and it contains nearly 100 artificial islets—stone and coral fill platforms—bordered by tidal canals.

The name Nan Madol means “spaces between” and is a reference to the canals that crisscross the ruins. The original name was Soun Nan-leng (Reef of Heaven), according to Gene Ashby in his book Pohnpei, An Island Argosy. It is often called the “Venice of the Pacific”.

Today Nan Madol forms an archaeological district covering more than 18 km² and includes the stone architecture built up on a coral reef flat along the shore of Temwen Island, several other artificial islets, and the adjacent Pohnpei main island coastline. The site core with its stone walls encloses an area approximately 1.5 km long by 0.5 km wide containing nearly 100 artificial islets—stone and coral fill platforms—bordered by tidal canals.

Carbon dating indicates that the construction of Nan Madol began around 1200 AD, while excavations show that the area may have been occupied as early as 200 BC. Some probable quarry sites around the island have been identified, but the exact origin of the stones of Nan Madol is yet undetermined. None of the proposed quarry sites exist in Madolenihmw, meaning that the stones must have been transported to their current location. It has been suggested that they were floated via raft from the quarry, and a short dive between the island and the quarries shows a trail of dropped stones. However, no one has successfully demonstrated or explained the process. Some modern Pohnpeians believe the stones were flown to the island by use of black magic.

In 1985 the ruins of Nan Madol were declared a National Historical Landmark. Currently, a greater effort is being made to preserve them’

I postulate that Then Madurai was a part of Lemuria and it is now found as Naan Madol

and it was located near Australia in Micronesia.

References and citations.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nan_Madol

https://en.wikipedia.org/wiki/First_Sangam

https://en.wikipedia.org/wiki/Sangam_period#History

.https://ramanan50.wordpress.com/2013/05/01/lemuria-home-of-tamils-in-ramayana-mahabharata/

https://en.wikipedia.org/wiki/Kumari_Kandam

http://atlantisrisingmagazine.com/article/where-atlantis-meets-lemuria/

Vedas Alone Not Hinduism Shad Darsana Six Systems Indian Philosophy

It has nothing to do with the belief in God.

One can be a Hindu and remain an Atheist ,like Carvakas, Buddhist,Ajivaka.

These are totally opposed to Vedas and deny their authority.

Orthodox systems are those which belive in the Authoroty of the Vedas.

Those, like Jainism are called Heterodox and they do not believe in the Vedas.

Even among the Orthodox systems which believe in the authority of the Vedas deny God, like The Nyaya System.


Indian philosophy and the Religion of the Hindus differ from other religions in that,

1. It has no founder.

2. It is not dogmatic and one can follow what one is inclined to.

3. It has no strict rules to follow in that it does not condemn you to Hell.

4. It does not proselytize.

Reality, Brahman of HinduismT
Brahman, The Reality

5. No single individual is considered as the authority in matters relating Hinduism

6. It has no written texts and these have been transmitted orally for over five thousand years.

7.It accommodates all views including the Atheists; you can be an Atheist and still be A Hindu.

8.It fixes individual responsibility. You can not escape from the results of your actions by assigning it to some one else.

9. It treats all Beings and also the Insentient equally.

10. There is no procedure to become a Hindu nor is there any question of expelling some one from Hinduism and readmitting.

11. Indian philosophy is based on Intuition and experience , though Logic and other tools of knowledge are used to verify or support Knowledge gained by Intuition.

The systems of Indian philosophy have the following components.

a) Theory of Knowledge or Epistemology.

The systems decide first what knowledge is and proceed what instruments to use to gain Knowledge.

There are some instruments of Knowledge through which we gain knowledge.

Knowledge is taken at its core meaning, to be aware of.

That it is correct, incorrect, Right or Wrong comes later when judgement are made.

Facts are differentiated from Impression of Facts.

Prathyaksha. Is what is known through senses.

b)Anumana is Inference.

c)Upamana is Comparison , with similar things.

d) Tharka ,  Logic where Knowledge is derived from Logical steps through Syllogism.

e) Sabda , from Testimony fro others.

f) Intuition.

The tools of knowledge followed by a system decides its philosophy..

Systems of Indian Philosophy, Religion.

In India Religion and Philosophy are interwoven.

There is no separation of the two.

A philosophy not worth practicing is not considered at all.

Religion is to be experienced and there is no such thing as Practising Religion and non practicing religion.

Many believe, even Hindus, that the Vedas alone constitute Indian Philosophy.

Not true.

We have Jainism, Buddhism, Buddhism , Carvakas and Ajivakas whih form a parf Indian Philosophy.

They existed along with the Vedas.

And they were accepted.

Another feature of Hinduism is the definition of Atheism.

It has nothing to do with the belief in God.

One can be a Hindu and remain an Atheist ,like Carvakas, Buddhist,Ajivaka.

These are totally opposed to Vedas and deny their authority.

Orthodox systems are those which belive in the Authoroty of the Vedas.

Those, like Jainism are called Heterodox and they do not believe in the Vedas.

Even among the Orthodox systems which believe in the authority of the Vedas deny God, like The Nyaya System.

Philosophical systems are called Darsana.

Darśana, also darśana or darshanam, Sanskrit: दर्शन from dṛś, meaning “to see”, vision, apparition, or glimpse.

Though there are other meanings like The darsana of God/Holy men , in Indian Philosophy the term Darsana is used in the meaning meaning provided above.

It may be called as Perspective.

Reality or Truth has many facets.

One discerns what one is inclined to

The six systems of Hinduism are.

They are called the Shad (six) Darsana

Nyaya,the realism school emphasizing analytics and logic,

Vaiseshika,the naturalism school with atomistic themes and related to the Nyaya schoo

Sankhya, the rationalism school with dualism and atheistic themes,

Yoga,school similar to Samkhya but accepts personally defined theistic themes,

Purva Mimamsa or  Mimamsa), the ritualism school with Vedic exegesis and philology emphasis

Uttara Mimasa or Vedanta, the Upanishadic tradition, with many sub-schools ranging from dualism to non-dualism.

It has nothing to do with the belief in God.

One can be a Hindu and remain an Atheist ,like Carvakas, Buddhist,Ajivaka.

These are totally opposed to Vedas and deny their authority.

Orthodox systems are those which believe in the Authority of the Vedas.

Those, like Jainism are called Heterodox and they do not believe in the Vedas.

Even among the Orthodox systems which believe in the authority of the Vedas deny God, like The Nyaya System.

Please read my articles on FAQs of Hinduism.

I shall e writing in detail on each of these systems in detail.

Reference and citation.

https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_philosophy

 

 

 

%d bloggers like this: