Lord Shiva Lists Shiva’s 68 Powerful Temples His Names


Lord Shiva lists His Powerful Temples(68) to Parvati, His Consort’ in Skanda Purana.

 1. Kasi (Vishwanath),
 2. Prayag (Maheswar),
 3. Naimisharanya (Deva Deva),
 4. Gaya Prapitamaha (Brahma),
 5. Kurukshetra (Sthanu),
 6. Prabhas (Shashishekhara),
 7. Pushkar (Ajagandhi),
 8. Visweshwara (Vishwa),
 9. Attahaas (Mahanaad),
 10. Mahendra (Mahavrat),
 11. Ujjain (Mahaakaal),
 12. Marukot (Mahotkat),
 13. Shankhakarna( Maha Teja),
 14. Gokarna ( Mahabal),
 15. Rudrakoti ( Maha Yoga),
 16. Sthaleswar (Mahalinga),
 17. Harshit (Harsha),
 18. Vrishabhadwaj ( Vrishabha),
 19. Kedar (Ishaana),
 20. Madhyamakeshwar (Sharva),
 21. Suparna (Sahasraankshu),
 22. Kartikeswara (Susukshma),
 23. Vastrapath (Bhav),
 24. Kanakhal (Ugra),
 25. Bhadrakarna (Siva),
 26. Dandak (Dandin),
 27. Tridanda (Urthvaretha),
 28. Kurujangal  (Chandisha),
 29. Ekamra (Krittivasa),
 30. Chhagleya (Kapardi),
 31. Kaalinjar (Neelakantha),
 32. Mandaleswar (Sri Kantha),
 33. Kashmir (Vijaya),
 34. Marudeswar (Jayanta),
 35. Harischandra (Hara),
 36. Puraschandra (Shankar),
 37. Vameswar (Jati),
 38. Kukkuteswar (Sowmya),
 39. Bhasmagatra ( Bhuteswar),
 40. Amarakanthak (Omkara),
 41. Trisandhya (Trayambak),
 42. Viraja (Trilochan),
 43. Omkareswar ( Deepta),
 44. Pashupatinath in Nepal (Pashupati),
 45. Dushkarna (Yamalinga),
 46. Karaveera (Kapali),
 47. Jaleswar (Trisuli),
 48. Sri Shaila (Tripurantak),
 49. Ayodhya      (Nageshwar),
 50. Patala (Haatakeswar),
 51. Kaarohan (Nakuleesha),
 52. Devika (Umapati),
 53. Bhairav  (Bhairavakar),
 54. Purvasaagar (Amar),
 55. Saptagodavari Tirtha (Bhim),
 56. Nirmaleswar (Shambhu),
 57. Karnikar (Ganadhyaksha),
 58. Kailasa ( Ganadhipa),
 59. Gangadwar (Himasthaan),
 60. Jala Linga (Jalapriya),
 61. Badabaagni (Anala),
 62. Badarikashwar (Bhima),
 63. Sreshthasthan (Kotiswar),
 64. Vindhyachal (Varaha),
 65. Hemakuntha (Virupaaksha ),
 66. Gandhamaadan ( Bhurbhuva),
 67. Lingeswar ( Varada) and
 68. Lanka ( Naraantak)

Image Attribution ,Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

http://www.fotopedia.com/items/flickr-3994302011

Advertisements

7 thoughts on “Lord Shiva Lists Shiva’s 68 Powerful Temples His Names

  1. Jala Linga is a Shiva Linga surrounded by a Natural , perpetual Spring.This is Thiruvanaikkaval, Tamil Nadu.Kindly read my Post by Googling Thiruvanaikkaval+ramanan50

   Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: