நன் மகன் பெற ,மரண பிசாசு பயம் நீங்க விசேஷ ருத்ர மந்திரங்கள்


 

கீழ்க்கண்ட மந்திரங்கள் ஸ்ரீ ருத்ரத்தில் இருந்து தொகுக்கப் பட்டவை .

 

Lord Siva.Image.jpg.
Lord Siva.

 

மறைந்திருக்கும் இம்மந்திரங்கள் ருத்ர கலபார்ணவத்தில் இருந்து எடுக்கப் பட்டுள்ளன..

 

மிகுந்த பலனைக் கொடுக்கும் இந்த மந்திரங்களை ஒழுக்கத்துடன் ஜபித்தால் பலன் நிச்சயம் .

 

மந்திரங்கள் சொல்லும் விதத்தை எனது மற்றைய பதிவுகளில் காண்க.

 

தேவையான மந்திரத்தை தினமும் 108 முறை 45 நாட்கள் ஜபிக்கவும்.

 

நைவேத்யம் -பருப்புக்கஞ்சி ( செய் முறை எனது மற்றைய பதிவில் .

 

நல்ல மகனைப் பெற .

 

சரத் சந்த்ரப்ரகாசேன வபுஷா சீதளத்யுதிம்

 

த்யாயேத் சிம்ஹாஸனாநீந  முமையா சஹிதம் சிவம்

 

நீலக்ரீவாய .

 

கொடிய ஜ்வரம், பேய் பிசாசு பீடித்தலை அகற்ற .

 

சந்த்ரரர்த்த மௌலிம்காலாரிம் வியால யஞ்யோபோவீதினம்

ஜ்வலத் பாவக சங்காஸம் த்யாயேத் தேவம் த்ரிலோசனம்.

 

பரமேஸ்வரா

 

பகைவரை அழிக்க , பகைவர் என்பது காமம் ,பெருந்தீனி உண்பது ,பாவத்தை செய்வது .

 

உத்யத் பாஸ்கர கோடிப் பிரகாசம்

 

ஆதீப்த தஹன மூர்த்தானம்

 

பீஷன புஜங்க பூஷம்

 

த்யாயேத் விவிதாயுதம் ருத்ரம் .

 

அகால மரணத்தைத் தவிர்க்க .

 

ஸ்மேராரனம்சந்த்ரகலா வதம்சம்

 

கங்காதரம் சைலசுதா சஹாயம்

 

த்ரிலோசனம் பஸ்ம  புஜங்க பூஷணம்

 

த்யாயேத் பசூனாம் பத்தி மீசிதாரம்

 

 

Advertisements

One thought on “நன் மகன் பெற ,மரண பிசாசு பயம் நீங்க விசேஷ ருத்ர மந்திரங்கள்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: